Ongelijkheid in de publieke gezondheidszorg?

Bij gezondheidszorg denken we vaak aan huisartsen, ziekenhuizen en de rol van de zorgverzekeraar, minder aan de publieke gezondheidszorg en de publieke zorgverleners. Van alle zorgwetten is de Wet publieke gezondheid (Wpg) waarschijnlijk het minst bekend. En dat terwijl de Grondwet al sinds 1865 voorschrijft dat “de overheid maatregelen moet nemen om de volksgezondheid te…

Lees meer

Onderzoek naar ervaringen en behoeften in de transgenderzorg

— De vragenlijst is gesloten — Heb jij tussen 2019 en nu transgenderzorg ontvangen of sta je op de wachtlijst voor transgenderzorg? Dan zijn benieuwd naar jouw ervaringen! In opdracht van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland doen we als Kwartiermaker Transgenderzorg samen met Transvisie onderzoek naar ervaringen en behoeften in de (trans)genderzorg. Dit…

Lees meer

Onderzoeksraad voor de Veiligheid evalueert begin corona aanpak

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de eerste zes maanden van de coronacrisis onderzocht, inclusief hoe Nederland was voorbereid op een pandemie en hoe is omgegaan met kwetsbare groepen en verpleeghuisbewoners in het bijzonder. Het vandaag gepubliceerde rapport beschrijft het eerste deelonderzoek. Later volgen nog twee rapporten. David Grim van Zorgvuldig Advies maakt onderdeel uit…

Lees meer

Inzichten geneesmiddelenmarkt

Nieuwe inzichten: segmenten en datagedreven analyses Wij hebben met Berenschot samengewerkt aan een onderzoek voor VWS naar de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Er waren twee doelen: (1) komen tot een definitie en omschrijving van dit deel van de markt; (2) de invloed van instrumenten, beleid en gedrag analyseren. Data werd vooral geleverd door Farminform, daarnaast…

Lees meer

Overzicht Kwartiermaker Transgenderzorg gepubliceerd

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS, werken wij als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het toegankelijker maken van de zorg voor transgender personen. De meest recente voortgangsbrief die wij als Kwartiermaker schreven is vandaag gepubliceerd. De Minister van Medische Zorg heeft deze, vergezeld van een eigen brief met ontwikkelingen in de transgenderzorg naar…

Lees meer

Onderzoeksrapport over Zorg bij de audicien gepubliceerd

Veel slechthorenden hebben baat bij een passend hoortoestel. Zorginstituut Nederland heeft echter vermoedens dat de zorg bij audiciens verbeterd kan worden en is binnen het programma Zinnige Zorg een traject gestart om dit te onderzoeken. Zorgvuldig Advies heeft samen met onderzoeksbureau Panaxea opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de verschillende praktijkstappen in de zorg…

Lees meer

Zorgvuldig Advies host Smart Health op de ACT NOW Tech Summit

*** UPDATE: de ACT NOW Tech Summit die gepland stond op 7 december 2021 is – gelet op de Corona situatie – verplaatst naar volgend jaar. We balen maar hebben alle begrip voor het lastige maar terechte besluit. En gaan vol enthousiasme en energie door om volgend jaar een super evenement neer te zetten! Voor…

Lees meer

Apothekers enthousiast over meerdaagse leergang

‘De zorg moet regionaliseren’. Deze uitspraak die horen we in politiek Nederland geregeld voorbij komen. Dat we gaan regionaliseren in de zorg is een gegeven, maar hoe dat er precies uitziet is onduidelijk. BENU heeft het momentum aangrepen om haar apothekers op deze ontwikkeling voor te bereiden en heeft daarom Zorgvuldig Advies en Smelt Academy…

Lees meer

Onderzoek naar Zorg bij de audicien

[bericht van 19 juli 2021] Op 15 juli hebben we ons eindrapport opgeleverd aan Zorginstituut Nederland. Zij nemen de bevindingen mee in het vervolgproces van de verdiepingsfase. In overleg met stakeholders wordt nu gewerkt aan een verbetersignalement. Zodra dat signalement openbaar wordt (eind ’21, begin ’22?) zal ons onderzoeksrapport openbaar worden. We zullen het op…

Lees meer