Bestrijding van infectieziekten door GGD’en moet versterkt worden

De coronacrisis heeft laten zien dat een infectieziekte zoals het coronavirus een grote impact heeft op zowel de gezondheid van mensen als op onze maatschappij als geheel. Eén van de conclusies van de coronacrisis was dat de GGD’en in de toekomst structureel versterkt moeten worden om infectieziektebestrijding (IZB) goed te kunnen uitvoeren. Het ministerie van…

Lees meer

Laatste stukken Kwartiermaker Transgenderzorg gepubliceerd

Vandaag stuurde de minister van VWS een brief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken in de transgenderzorg. Bij die brief zitten de volgende bijlagen: De voortgangsbrief die wij als Kwartiermaker Transgenderzorg hebben opgeleverd, daarin staan met name de nieuwe gegevens over het aanbod van zorg en de wachttijden. Het onderzoek naar ervaringen…

Lees meer

Ongelijkheid in de publieke gezondheidszorg?

Bij gezondheidszorg denken we vaak aan huisartsen, ziekenhuizen en de rol van de zorgverzekeraar, minder aan de publieke gezondheidszorg en de publieke zorgverleners. Van alle zorgwetten is de Wet publieke gezondheid (Wpg) waarschijnlijk het minst bekend. En dat terwijl de Grondwet al sinds 1865 voorschrijft dat “de overheid maatregelen moet nemen om de volksgezondheid te…

Lees meer

Onderzoek naar ervaringen en behoeften in de transgenderzorg

— De vragenlijst is gesloten — Heb jij tussen 2019 en nu transgenderzorg ontvangen of sta je op de wachtlijst voor transgenderzorg? Dan zijn benieuwd naar jouw ervaringen! In opdracht van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland doen we als Kwartiermaker Transgenderzorg samen met Transvisie onderzoek naar ervaringen en behoeften in de (trans)genderzorg. Dit…

Lees meer

Onderzoeksraad voor de Veiligheid evalueert begin corona aanpak

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de eerste zes maanden van de coronacrisis onderzocht, inclusief hoe Nederland was voorbereid op een pandemie en hoe is omgegaan met kwetsbare groepen en verpleeghuisbewoners in het bijzonder. Het vandaag gepubliceerde rapport beschrijft het eerste deelonderzoek. Later volgen nog twee rapporten. David Grim van Zorgvuldig Advies maakt onderdeel uit…

Lees meer

Inzichten geneesmiddelenmarkt

Nieuwe inzichten: segmenten en datagedreven analyses Wij hebben met Berenschot samengewerkt aan een onderzoek voor VWS naar de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Er waren twee doelen: (1) komen tot een definitie en omschrijving van dit deel van de markt; (2) de invloed van instrumenten, beleid en gedrag analyseren. Data werd vooral geleverd door Farminform, daarnaast…

Lees meer

Overzicht Kwartiermaker Transgenderzorg gepubliceerd

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS, werken wij als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het toegankelijker maken van de zorg voor transgender personen. De meest recente voortgangsbrief die wij als Kwartiermaker schreven is vandaag gepubliceerd. De Minister van Medische Zorg heeft deze, vergezeld van een eigen brief met ontwikkelingen in de transgenderzorg naar…

Lees meer

Onderzoeksrapport over Zorg bij de audicien gepubliceerd

Veel slechthorenden hebben baat bij een passend hoortoestel. Zorginstituut Nederland heeft echter vermoedens dat de zorg bij audiciens verbeterd kan worden en is binnen het programma Zinnige Zorg een traject gestart om dit te onderzoeken. Zorgvuldig Advies heeft samen met onderzoeksbureau Panaxea opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de verschillende praktijkstappen in de zorg…

Lees meer