Komkommertijd of verkiezingstijd?

Augustus, komkommertijd. Een periode van het jaar waarin de meeste Nederlanders zich even iets minder bezighouden met hun gezondheid, maar de vakantiekilo’s en een zonverbrande huid voor lief nemen. Vakantietijd dus. Maar ondertussen is het ook verkiezingstijd. Het zomerreces mag dan nog tot 4 september duren; in de aanloop naar de verkiezingen zullen snel daarna de verkiezingsprogramma’s worden gepubliceerd. Wat zullen de verschillende partijen in hun programma’s opnemen over gezondheid en zorg?

Natuurlijk, er zijn op dit moment een heleboel crises in Nederland die een aanpak vragen in de verkiezingsprogramma’s: klimaat, asiel, woningbouw… Maar als je het aan de gemiddelde Telegraaf-lezer vraagt, moet gezondheidszorg het belangrijkste thema zijn bij de verkiezingen.[1] Of dit ook betekent dat de politieke partijen een duidelijk standpunt over dit thema zullen innemen is nog maar de vraag. Toch zou het de partijen sieren om dit wel te doen.

Niet voor niets roept KNMG de politieke partijen op om maatregelen in het verkiezingsprogramma op te nemen die bijdragen aan een gelijke kans op een leven in gezondheid.[2] ‘Voorkomen is beter dan genezen en we moeten af van dweilen met de kraan open’. KNMG pleit daarom voor o.a. structurele investering in leefstijlpreventie, het verankeren van lange termijn gezondheidsdoelen in de wet en voldoende artsen in de eerste lijn. Dit laatste punt wordt ook bepleit door de huisartsverenigingen die gezamenlijk een oproep deden aan de Kamerleden om de huisartsenzorg niet uit het oog te verliezen.[3] De huisartsenzorg is een belangrijk onderdeel van eerstelijnszorg, de basis van het zorgstelsel, en is van cruciaal belang voor kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) deed al eerder een oproep in haar rapport ‘De basis op orde’ om in woord en daad het belang van eerstelijnszorg te erkennen en deze zorg te versterken.[4]

De sector laat van zich horen. Maar zullen de politieke partijen ook gehoor geven? Durven ze zich uit te spreken op dit belangrijke thema? En zal de nadruk verschoven worden van zorg naar gezondheid? Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden is dit laatste punt van cruciaal belang. Een gezond Nederland bereiken we alleen door de focus te verleggen van dure medische zorg naar preventie en eerstelijnszorg. Dit is van groot belang voor de burger. De overheid zal de verantwoordelijkheid moeten nemen in het ondersteunen van de burger om gezond te kunnen leven en om over een huisarts te beschikken als hij toch ziek wordt.

Daarom een oproep aan de politieke partijen: zie in alle crises de gezondheid van de burger niet over het hoofd en neem een helder standpunt in. De kiezer zal de programma’s beoordelen op de mate waarin ze gezondheidsbeleid adresseren en investeren in de eerste lijn. Hopelijk heeft de kiezer over een paar maanden ook echt wat te kiezen. We wachten het af. Eet in de tussentijd eens een komkommer: ‘a cucumber a day keeps the doctor away?’.

  1. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1024922856/de-zorg-moet-beter-en-de-kiezer-rekent-erop-dat-de-politiek-die-taak-oppakt

  2. https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/verkiezingsboodschap-knmg-gezondheid-voorop

  3. https://www.nhg.org/actueel/verkiezingen-de-vier-belangrijkste-huisartsenthemas/

  4. https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/04/04/de-basis-op-orde

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656