Infographics

Wat is genderdysforie?

De infographic geeft weer hoeveel mensen er in Nederland zijn die zich identificeren als gendernonconform, genderincongruent en genderdysfoor (met een behandelwens). De cijfers en percentages zijn een afgeronde schatting op basis van literatuur, eigen data en de aantallen binnen de Nederlandse bevolking.

Overzicht zorgaanbod

Om een beeld te geven van welke aanbieders in Nederland er zijn in de transgenderzorg, en waar deze zich bevinden hebben wij per type zorg (psychologische zorg, endocrinologische zorg en chirurgische zorg) een landkaart ontwikkeld. Download via de knop het volledige bestand om per aanbieder de wachttijden (peilmoment november 2022) te vinden.

De infographics zijn ontwikkeld door de Kwartiermaker in samenwerking met Studio Basecamp

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656