16-02-2022

Onderzoeksraad voor de Veiligheid evalueert begin corona aanpak

David Grim van Zorgvuldig Advies maakt deel uit van evaluatie team OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de eerste zes maanden van de coronacrisis onderzocht, inclusief hoe Nederland was voorbereid op een pandemie en hoe is omgegaan met kwetsbare groepen en verpleeghuisbewoners in het bijzonder. Het vandaag gepubliceerde rapport beschrijft het eerste deelonderzoek. Later volgen nog twee rapporten. David Grim van Zorgvuldig Advies maakt onderdeel uit van het evaluatieteam van de OVV.

Dit eerste rapport bevat een reconstructie en analyses om te begrijpen en verklaren waarom de crisis(aanpak) is verlopen, zoals zij verliep. Aan de hand van grondige documentanalyses, interviews en patroonanalyses heeft de OVV – onder andere – de volgende lessen getrokken:

  • Nederland zal zich in de toekomst beter moeten voorbereiden op langdurige maatschappij-ontwrichtende crises met behulp van scenariodenken en het ontwikkelen van improvisatievermogen;
  • Het is tijdens een crisis belangrijk om (nieuwe) kwetsbare groepen te identificeren en structureel te bewaken dat de crisisaanpak voor hen effectief is;
  • Kabinetsbrede verantwoordelijkheid en een departementoverstijgende strategie zijn nodig;
  • De crisisstructuur voor het zorgveld verdient aanpassingen, zodat de minister van VWS effectief kan aansturen als dat nodig is;
  • De rolvastheid van adviseurs als deskundigen en bestuurders als besluitvormers is belangrijk en dient te worden bewaakt.

Het hele rapport is hier te lezen: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis-%E2%80%93-deel-1-tot-september-2020