Skip to content

David Grim

Creatief | Betrokken | Verbinder

David werkt op het snijvlak tussen gezondheid en zorg. Gezondheid is een groot goed. Daarover bestaat weinig discussie. Wel over wát gezondheid is, en hoe we daar individueel en als samenleving mee omgaan. Wat mij intrigeert is dat er over het algemeen veel meer aandacht is voor ziekte en zorg, dan voor het borgen van gezondheid. Terwijl inzichten in de relatie tussen leefstijl, gedrag, leefomgeving en individuele en algemene gezondheid er steeds duidelijker op wijzen dat juist daar veel winst te behalen is. 

Zodra gezondheid wordt aangetast door ziekte of trauma is het van belang dat kosteneffectieve, persoonsgerichte zorg op het juiste moment, op de juiste plek, met de geschikte middelen wordt geleverd. Ook hier is nog een wereld te winnen. 

Ik heb de ambitie om de raakvlakken tussen de zorg en volksgezondheid op te zoeken, op te schudden en in beweging te brengen.

Als biomedisch wetenschapper, met een master health technology assessment, en ruime ervaring als organisatieadviseur binnen het Radboudumc, als zelfstandige en bij Soulve Innovations is David altijd betrokken geweest bij het vernieuwen, veranderen en verbeteren van de zorg. Van strategisch advies tot het implementeren van nieuwe zorgconcepten. 

David was co-auteur van de Radboud-brede visie en het beleid op het thema “Persoonsgerichte zorg”. Bij het REshape Center en bij Soulve Innovations heeft hij samen met patiënten en zorgverleners nieuwe (digitale) hulpmiddelen, concepten en apps ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor Raedelijn (ROS voor de eerstelijn in de regio Utrecht) heeft David zorgverleners en medewerkers in de eerste lijn begeleid in verandertrajecten gericht op het leveren van persoonsgerichte zorg en hoe zij daarin beter met elkaar en met hun patiënten/ cliënten kunnen samenwerken.

Bij Zorgvuldig Advies werkt David als adviseur aan het vernieuwen en verbeteren van de zorg én het creëren van beweging in het volksgezondheidsdomein.