Reacties op Toekomstvisie Transgenderzorg geven richting aan de zorg

Vind hier alle reacties van betrokken partijen op de Toekomstvisie Transgenderzorg

In mei van dit jaar publiceerden wij de Toekomstvisie Transgenderzorg. Deze visie beschrijft wat er volgens de Kwartiermaker Transgenderzorg gaat -, of zou moeten gebeuren de komende vijf jaar, om de zorg voor transgenderpersonen beter en toegankelijker te maken.

Wij hebben de belangrijkste partijen in de transgenderzorg, in elk geval de zorgverzekeraars, de (grote) aanbieders van zorg en de vertegenwoordigende organisaties van transgender personen in de zorg gevraagd om een eigen interpretatie te formuleren op de Toekomstvisie.

We hebben 18 reacties ontvangen die we hierbij publiceren. Wij waarderen het zeer dat verschillende partijen een interpretatie hebben gegeven aan de visie en daarmee ook zelf aangeven welke richting zij de komende jaren op willen. We hebben gewacht met de publicatie van de reacties totdat we van alle belangrijke partijen een reactie ontvangen hebben. De belangrijkste en opvallendste punten uit de reacties zijn samengevat in een apart document.

Alle partijen onderschrijven de noodzaak van verdere investeringen in de toegankelijkheid van de transgenderzorg en de wil om netwerkzorg uit te breiden en de verstevigen. Ook de beweging naar het waar mogelijk verplaatsen van de niet-complexe somatische zorg naar huisartsen krijgt steun. Daarnaast geven enkele reacties nadere invulling aan de discussie over de indicatiestelling en depathologisering, en worden enkele aanvullingen gegeven op de Toekomstvisie.

Nu duidelijk is hoé de belangrijkste partijen deze Toekomstvisie ten uitvoer gaan brengen, kunnen zij elkaar daarop aanspreken en elkaar daarin versterken.

 

De Toekomstvisie Transgenderzorg: Toekomstvisie Transgenderzorg

Samenvatting van de reacties: Overzicht reacties Toekomstvisie v.3.0

Reactie Transvisie: Transvisie – Reactie Toekomstvisie

Reactie TNN: TNN – Reactie Toekomstvisie

Reactie Zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars – Reactie Toekomstvisie

Reactie Trans United Europe, Trans Health Clinic & Principle 17: TUE, THC & P17 – Reactie Toekomstvisie

Reactie Check-in coaching: Check-in Coaching – Reactie Toekomstvisie

Reactie Genderteam Zuid-Nederland: Genderteam Zuid-Nederland – Reactie Toekomstvisie

Reactie PsyQ: Psyq – Reactie Toekomstvisie

Reactie Youz: Youz – Reactie Toekomstvisie

Reactie Jonx: Jonx – Reactie Toekomstvisie

Reactie Genderclinic: Gender Clinic – Reactie Toekomstvisie

Reactie Amsterdam UMC: Amsterdam UMC – Reactie Toekomstvisie

Reactie Radboudumc: Radboud UMC – Reactie Toekomstvisie

Reactie UMCG: UMC Groningen – Reactie Toekomstvisie

Reactie Maastricht UMC: Maastricht UMC – Reactie Toekomstvisie

Reactie Maasstad Ziekenhuis: Maasstad Ziekenhuis – Reactie Toekomstvisie

Reactie Hagaziekenhuis: Haga Ziekenhuis – Reactie Toekomstvisie

Reactie Medisch Spectrum Twente: Medisch Spectrum Twente – Reactie Toekomstvisie

Reactie Logopedie Flevoland: Logopedie Flevoland – Reactie Toekomstvisie

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656