Voortgang Kwartiermaker Transgenderzorg

Twee keer per jaar vragen wij de wachttijden, het aantal wachtenden en de verwachtte capaciteit uit in de transgenderzorg. Onze bevindingen rapporteren wij, samen met andere ontwikkelingen in de transgenderzorg in voortgangsbrieven aan onze opdrachtgevers.

De minister van Medische Zorg en Sport stuurt een brief over de stand van zaken op het gebied van de transgenderzorg en over de meest recente wachttijdcijfers op basis van onze voortgangsbrieven. Deze brieven zijn naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

De voortgangsbrieven en de brieven van de minister vindt u hieronder:

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg maart 2022

Bijlage 1 voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg mrt 2022

Kamerbrief voortgang transgenderzorg maart 2022

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg oktober 2021
Kamerbrief over stand van zaken transgenderzorg 24-11-2021

Notitie kwartiermaker update transgenderzorg door huisartsen

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg maart 2021
Kamerbrief over stand van zaken op gebied van transgenderzorg

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg november 2020 
Kamerbrief over stand van zaken op gebied van transgenderzorg (niet beschikbaar)

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg juni 2020
Kamerbrief over Toekomstvisie transgenderzorg

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg november 2019
Kamerbrief stand van zaken transgenderzorg

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg juni 2019
Kamerbrief voortgang transgenderzorg