Voortgang Kwartiermaker Transgenderzorg

Van eind 2018 tot en met 2022 had Zorgvuldig Advies de opdracht van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland om op te treden als Kwartiermaker Transgenderzorg.

Doel van de opdracht was de toegankelijkheid van de zorg voor transgender personen te verbeteren. Onderdeel was het uitvragen van de wachttijden, het aantal wachtenden en de verwachtte capaciteit uit in de transgenderzorg. Onze bevindingen rapporteren wij, samen met andere ontwikkelingen in de transgenderzorg in voortgangsbrieven aan onze opdrachtgevers.

De minister van VWS stuurt een brief over de stand van zaken op het gebied van de transgenderzorg en over de meest recente cijfers over wachttijden op basis van onze voortgangsbrieven. Deze brieven zijn naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

De voortgangsbrieven en de brieven van de minister vindt u hieronder:

 

Brief minister VWS over transgenderzorg aan Parlement dec. 2022

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg november 2022

Bijlage bij voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg november 2022

Advies Kwartiermaker over vervolg transgenderzorg vanaf 2023

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg maart 2022

Bijlage 1 voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg mrt 2022

Kamerbrief voortgang transgenderzorg maart 2022

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg oktober 2021
Kamerbrief over stand van zaken transgenderzorg 24-11-2021

Notitie kwartiermaker update transgenderzorg door huisartsen

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg maart 2021
Kamerbrief over stand van zaken op gebied van transgenderzorg

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg november 2020 
Kamerbrief over stand van zaken op gebied van transgenderzorg (niet beschikbaar)

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg juni 2020
Kamerbrief over Toekomstvisie transgenderzorg

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg november 2019
Kamerbrief stand van zaken transgenderzorg

 

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg juni 2019
Kamerbrief voortgang transgenderzorg