Populatiebekostiging kan een eind maken aan inkoopcircus

Elk jaar maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars opnieuw afspraken met elkaar. Deze manier van bekostigen moedigt niet aan om te investeren in een slimmere organisatie van zorg of preventie. Maeke Stumpel van Zorgvuldig Advies schrijft over hoe het Reinier de Graaf Gasthuis en zorgverzekeraar DSW het anders aanpakken. Innovatie gewenst Het jaarlijks terugkomende ‘contractafsprakencircus’ leidt tot…

Lees meer

Verbod op winstuitkering zorgverzekeraars: symboolpolitiek

Zorgverzekeraars mogen de winst die ze maken niet uitkeren aan hun aandeelhouders of leden, staat te lezen op Skipr. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag 31 januari in met een initiatiefwet van PvdA, SP en CDA die dat regelt. De drie partijen willen waarborgen dat de winst ten goede komt aan de…

Lees meer

Zet ’m op Menzis

Het plan van Menzis om de behandeling van depressie te vergoeden op basis van de uitkomsten, heeft de tongen losgemaakt. Michiel Verkoulen plaatst het plan in perspectief. Zo, de vakantie is voorbij. De aankondiging dat Menzis met achttien ggz-aanbieders afspraken maakt over het bekostigen van zorg bij depressie op basis van uitkomsten, ontlokte een inmiddels…

Lees meer

Steeds meer mensen met stokkende ademhaling in de slaap

Het aantal mensen met een telkens stokkende ademhaling in de slaap neemt sterk toe, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Zorginstituut Nederland. Er zijn bovendien grote regionale verschillen in diagnostiek en behandeling van deze aandoening. Het aantal mensen met Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS, telkens stokkende ademhaling in de slaap) neemt sterk…

Lees meer

Fijne feestdagen en een weinig lekkend nieuwjaar!

Ik weet niet of u het zich als bestuurder van een zorgorganisatie realiseert, maar op 1 januari 2016 treedt de meldplicht datalekken in werking. Officieel heet de wet Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens. Als het beestje maar een naam heeft. Het komt er in uw geval op neer dat u als bestuurder…

Lees meer

Zelfsturende teams, je moet maar durven!

Laatst was ik bij een seminar over zelfsturing in de langdurige zorg. Goede opkomst, een zaal vol met managers, verpleegkundigen en gemeentelijke ambtenaren. Op het podium bestuurders en adviseurs die in de dagelijkse praktijk werken aan het realiseren van zelfsturende teams. Zelfsturing, waar hebben we het eigenlijk over? In de langdurige zorg moet je dan…

Lees meer

Extra werk in de apotheek door geneesmiddelentekorten

De laatste dagen is er veel gesproken over een onderzoek van Berenschot over de tekorten in geneesmiddelen. Zorgvuldig Advies (Piet de Bekker) heeft meegewerkt aan dit onderzoek. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de impact van 352 geneesmiddelentekorten uit de periode september 2012 en september 2013. Doordat apothekers zich inspannen…

Lees meer

The paradox of choice: het woud aan zorgpolissen

Vlak voor de zomervakanties presenteerde minister Schippers plannen om de ‘jungle’ aan zorgpolissen aan te pakken. In een brief aan de Tweede Kamer doet de minister een beroep op zorgverzekeraars om hun polis aanbod transparanter te maken, bijvoorbeeld door het aantal verschillende zorgpolissen waaruit mensen kunnen kiezen terug te brengen. Wat is het (ervaren) probleem?…

Lees meer

Gehandicaptenzorg klaar voor de toekomst

Stel je voor, je bent manager bij een grote organisatie voor gehandicaptenzorg. Van alle kanten verduisteren donkere wolken je perspectief. Aangekondigde stelselhervormingen en transities brengen veel onzekerheid. Dan word je uitgenodigd alle onzekerheid te laten voor wat het is en te zoeken naar hoe je écht zou willen organiseren. Om die ideeën vervolgens te laten…

Lees meer

Duur plan voor dure geneesmiddelen?

Een opmerkelijk pleidooi van Marcel Levi in de NRC van maandag. De Bestuursvoorzitter van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) pleit ervoor dure geneesmiddelen niet langer te beschouwen als producten die op een vrije markt verhandeld worden, maar als publieke voorzieningen waarvoor de prijs door de overheid gereguleerd zou moeten worden. De hartenkreet van Levi is…

Lees meer