Naar een toekomstbestendige zorg

Er verandert veel in de zorg. Nieuwe technologie verandert de manier van werken en kan patiënten meer inzicht en controle over hun leven en behandeling geven. Zorgaanbieders moeten inspelen op demografische veranderingen in hun omgeving. En het maatschappelijk debat over de kosten van zorg en de wenselijkheid van nieuwe behandelmethoden woedt voort. Welke trends en ontwikkelingen zijn voor u relevant? En welke kansen of bedreigingen bieden deze ontwikkelingen?

Grip op trends en ontwikkelingen
Huisartsen, apothekers en medisch specialisten zien hun werk en hun organisatie veranderen. Werkdruk, nieuwe technologie, veeleisende patiënten en zorginkopers maken aanpassing noodzakelijk. Maar welke aanpassingen zijn wenselijk? En bij welke verandering blijft het werk leuk en uw toegevoegde waarde intact? 

Wij geven leergangen en masterclasses aan zorgprofessionals over trends en ontwikkelingen in de zorg en hoe daar mee om te gaan. We krijgen daarvoor steevast zeer hoge beoordelingen. (Huis-) artsen en apothekers geven aan dat hun horizon wordt verbreed, de zin in veranderingen vergroot en dat zij de tools krijgen om de gewenste aanpassingen te maken.

Lees hier meer over onze leergang voor ondernemende apothekers

Actuele ontwikkelingen in de zorg
Regelmatig worden onze consultants gevraagd in de media om actualiteiten in de zorg te duiden of ontwikkelingen te beschrijven. Wij zijn up to date en kennen de maatschappelijke en politieke context van ontwikkelingen in de zorg. Luister hier een aantal fragmenten terug:

Adaptieve zorgkantoren
In de langdurige zorg verandert veel. Hoe kan de kwaliteit van zorg nog beter en hoe wordt nieuw, passender aanbod van zorg gestimuleerd? Zorgvuldig Advies heeft samen met Goudsteen & Company, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, een profiel opgesteld voor toekomstbestendige zorgkantoren. Het Profiel Zorginkoop 2021 helpt zorgkantoren multidisciplinair te werken, meer zichtbaar te worden in de regio en zo te voldoen aan de behoefte van cliënten en de maatschappij.

Lees hier het Profiel Zorginkoop 2021.

 

Wilt meer informatie over deze projecten of wilt u sparren over een trend in de zorg?

Neem dan contact op met Michiel Verkoulen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u samen met een van onze consultants een case tegen het licht houden? Neemt u dan contact met ons op via het onderstaande formulier.