Samenwerken en schotten doorbreken

Het zorgstelsel is een dynamisch speelveld. Er werken veel partijen aan onze zorg, in dienst van het algemene belang én ieder met eigen belangen. Partijen concurreren met elkaar en werken tegelijkertijd vaak samen. Om de zorg voor patiënten soepel, gericht en veilig in te richten is samenwerking niet meer weg te denken. Welke factoren staan een effectieve samenwerking in de weg en wie durft over zijn eigen schaduw te stappen?

Innovatie om ‘productieprikkel’ te verminderen

Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en zorgverzekeraar DSW werken samen om via nieuwe bekostigingsmethoden innovatie en samenwerking in de zorg te stimuleren. Dat lukt nu onder meer met het bekostigingsexperiment vernieuwende zorg hartfalen, waarin artsen, verpleegkundigen, eerste- en derdelijns zorgaanbieders en de zorgverzekeraar samen optrekken.

Lees er meer over in dit artikel:

Populatiebekostiging kan een eind maken aan inkoopcircus

Toegankelijke, decentrale zorg voor transgenders
De wachttijden voor transgenders lopen al jaren op. Daardoor ontstaat onnodig, zwaar en langdurig lijden. Daar moet verandering in komen. In opdracht van  Zorgverzekeraars Nederland en in overleg met het ministerie van VWS heeft Zorgvuldig Advies als Kwartiermaker Transgenderzorg de knelpunten in de zorg onder de loep genomen en aangepakt.

We zagen een grote mate van concentratie van zorg en samenwerking die beter moet. Dit is mede oorzaak van de lange wachttijden. De zorgverlening wordt nu gedecentraliseerd en de samenwerking tussen zorgaanbieders verbeterd. Wij zijn ervan overtuigd dat door optimale samenwerking tussen academische ziekenhuizen, streekziekenhuizen en GGZ-aanbieders de wachtlijsten echt korter zullen worden. 

Zie hier ons rapport als Kwartiermaker en hier de begeleidende brief van de Minister voor Medische Zorg.

Nieuwe samenwerkingsverbanden voor het Erasmus MC
Tegenwoordig is optimale zorg niet haalbaar zonder goede samenwerking binnen de zorgketen. Het Erasmus MC werkt al jaren nauw samen met verschillende zorgaanbieders in de omgeving, hierdoor draagt zij bij aan goede zorg dichtbij. Daarnaast is het Erasmus MC een voorloper op het gebied van onderzoek naar en implementatie van Value Based Healthcare.

In de loop der jaren is het Erasmus MC honderden samenwerkingsverbanden aangegaan. Om hier orde en structuur in te scheppen heeft het Erasmus MC de hulp van Zorgvuldig Advies ingeschakeld. Het Erasmus MC wil effectieve samenwerking die soepel verloopt en niet wordt belemmerd door allerlei administratieve beslommeringen die ten koste gaan van goede zorg. Ook de beloning van de samenwerking moet direct duidelijk zijn voor beide partijen. Door te belonen op basis van toegevoegde waarde, wordt hierover meer helderheid gegeven. Zorgvuldig Advies organiseerde in samenwerking met het Erasmus MC een seminar en schreef een voorbereidend paper met experts en betrokkenen over de juiste bekostigingsvormen die ten dienste staan aan de samenwerking.

Heeft u vragen over deze projecten of wilt een case tegen het licht houden?

Neemt u dan contact op met Michiel Verkoulen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u samen met een van onze consultants een case tegen het licht houden? Neemt u dan contact met ons op via het onderstaande formulier.