Naar zinnige en waardevolle zorg

Zorg is belangrijk en noodzakelijk. Maar zorg is vaak ook ingrijpend en duur. We streven naar zinnige zorg; niet minder dan noodzakelijk en niet meer dan nodig. En we streven naar zorg die waardevol is en waarvan de waarde waar mogelijk ook zichtbaar is. Zorgvuldig Advies werkt aan zinnige en waardegedreven zorg.  

Programma Zinnige Zorg
In het kader van het programma Zinnige Zorg streeft het Zorginstituut Nederland systematisch naar verbeteringen in de zorg. Elk aandoeningsgebied wordt doorgelicht op zoek naar mogelijke verbeteringen in effectiviteit en doelmatigheid. 

OSAS
In samenwerking met Berenschot deed Zorgvuldig Advies onderzoek in opdracht van het Zorginstituut Nederland. Daaruit bleek dat het aantal mensen met een telkens stokkende ademhaling in de slaap sterk toe neemt, en er bovendien grote regionale verschillen in diagnostiek en behandeling van deze aandoening bestaan. Meer over het onderzoek naar OSAS of slaapapneu is te vinden in ons rapport.

COPD
Zorgvuldig Advies werkte met Panaxea aan een systematic review en een richtlijnen analyse op het gebied van longrevalidatie. Zo is bekeken of de richtlijnen nog up to date zijn met de stand van de wetenschap, en of de werkwijze in de praktijk in lijn is met de richtlijnen. 

Zie hier een overzicht van het werk van het Zorginstituut Nederland op het gebied van COPD.

Geneesmiddel op basis van waarde de markt op
De wereldwijd opererende farmaceut Roche bracht een nieuw geneesmiddel voor MS op de markt. Ze wilden dat zoveel mogelijk in lijn met de Value Based Healthcare systematiek doen. Op die manier wordt de meerwaarde van het geneesmiddel in het geheel van de behandeling het beste zichtbaar. Zorgvuldig Advies leidde het project waarbij intern alle betrokken deskundigen samen werkten aan een nieuwe, waardegedreven marktstrategie. 

Lees hier meer over de visie van Roche op waardegedreven zorg.

Informeer bij Piet de Bekker naar ons werk op dit gebied.

Contact

Heeft u vragen of wilt u samen met een van onze consultants een case tegen het licht houden? Neemt u dan contact met ons op via het onderstaande formulier.