Naar een liefdevolle langdurige zorg

In de zorg voor ouderen en gehandicapten verandert veel. We hebben als samenleving hogere verwachtingen van de langdurige zorg en er is meer geld ter beschikking. Het doel is een prettig en betekenisvol leven voor ouderen en mensen met een handicap. 

Kunnen alle zorgprofessionals en organisaties mee in de gevraagde verandering?

Verbetertrajecten verpleeghuizen
Goede zorg begint bij datgene wat een cliënt nodig heeft. Daarbij gaat het om alle levensdomeinen die voor het welbevinden van de cliënt belangrijk zijn; zorg, welzijn, wonen en behandeling. Voor persoonsgerichte zorg zijn gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners nodig. Het doel is deze zorgverleners in hun kracht te laten werken. En zorgorganisaties de gevraagde omslag te laten maken en te voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen. 

Zorgvuldig Advies begrijpt de sector en de toekomstplannen. Liefdevolle langdurige zorg is een breed thema dat gedragen moet worden door zorgaanbieders, zorgkantoren, toezichthouders en de overheid. Met onze ervaring in het ondersteunen van zorgorganisaties kunnen wij verpleeghuizen helpen met het door ontwikkelen van verbetertrajecten tot toekomstbestendige organisaties.

Nieuw organisatieprofiel zorgkantoren
De kwaliteit van de zorg staat hoog op de agenda bij langdurige zorg. Hoe kan de kwaliteit van zorg nog beter en hoe kan nieuw en een ander aanbod van zorg worden gestimuleerd. Zorgvuldig Advies heeft samen met Goudsteen & Company een profiel voor het zorgkantoor van de toekomst opgesteld en ontwikkelpad beschreven in opdracht van – , en in co-creatie met de zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland. Door duurzame netwerkrelaties op te bouwen in de regio en multidisciplinaire teams te gaan werken, kan het zorgkantoor zorg inkopen die past bij de behoefte van cliënt en maatschappij.

Zie hier het Profiel Zorginkoop 2021. 

Scan op toekomstbestendigheid voor zorgaanbieders
Er gaat de komende jaren een hoop veranderen voor zorginstellingen binnen de langdurige zorg. Speciaal voor deze organisaties is er een ‘Toekomstbestendigheid Scan’ ontwikkeld door het programma Waardigheid en Trots op Locatie. Zorgvuldig Advies is een van de uitvoerders waarbij we  gesprekken voeren met personeel, kwaliteitsbewakers en de raad van bestuur. Op basis van deze scan stellen we vast welke stappen een verpleeghuis moet nemen richting de nieuwe manier van werken. 

Lees hier meer over een scan voor verpleeghuizen.

Heeft u vragen over deze projecten of wilt u een case tegen het licht houden?

Neemt u dan contact op met Ed Maagdelijn.

Contact

Heeft u vragen of wilt u samen met een van onze consultants een case tegen het licht houden? Neemt u dan contact met ons op via het onderstaande formulier.