Naar een gezonde samenleving

We worden ouder, welvarender en kunnen steeds beter omgaan met ziekten. Maar de uitgaven aan zorg stijgen zo snel dat andere waardevolle investeringen in het gedrang komen. Voor een gezonde samenleving is meer zorg meestal niet de oplossing. We weten steeds beter hoe groot het effect van investeren in onderwijs, schone lucht of beter voedsel op onze gezondheid is. Zorgvuldig Advies werkt aan het beter verbinden van onze gezondheid en de organisatie van onze zorg.  

Geestelijke verzorging in de thuissituatie
De behoefte aan zingeving is alledaags en universeel, en is tegelijk heel persoonlijk. In situaties van ziekte, lijden en dood raakt het alledaagse proces van zingeving verstoord, en worden veel mensen geconfronteerd met levensvragen met betrekking tot bijvoorbeeld eenzaamheid, verlies, schuld en spijt. Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. 

De laatste jaren is er meer aandacht voor spiritualiteit en zingeving in de zorg, onder invloed van een bredere interpretatie van het begrip gezondheid. Spirituele zorg wordt door de veldpartijen gezien als integraal onderdeel van het zorgproces. Zorgvuldig Advies heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid en financiering van geestelijke verzorging in alle zorgdomeinen. Op basis daarvan heeft de Minister 7 miljoen euro per jaar ter beschikking gesteld voor Geestelijke Verzorging. 

Lees hier het Skipr artikel naar aanleiding van ons rapport over Geestelijke Verzorging

Zinnige zorg
Nieuwe behandelingen, geneesmiddelen en technologie kennen soms spectaculaire resultaten. Maar vaak ook is het effect onbekend of wegen de kosten niet op tegen de baten. Goede richtlijnen en evaluaties moeten bijdragen aan zinnige zorg. Zorgvuldig Advies onderzoekt in samenwerking met Panaxea of de richtlijnen voor osteoporose nog up to date zijn. 

Van genezen naar voorkomen
Gezien de stijgende uitgaven aan zorg enerzijds, en de toegenomen aandacht voor gezondheid in de samenleving moeten we naar een omslag in het denken over zorg. Van pathogenese naar salutogenese. Met behulp van wetenschappelijke inzichten over nudging en het vermogen van overheid, burgers en bedrijven om de beweging naar gezondheid te versterken, ondersteunen en adviseren wij.

Informeer bij David Grim naar ons werk op dit gebied.

Contact

Heeft u vragen of wilt u samen met een van onze consultants een case tegen het licht houden? Neemt u dan contact met ons op via het onderstaande formulier.