Naar een duurzaam en rechtvaardig zorgstelsel

De uitgaven voor zorg stijgen nog steeds. Om ook in de toekomst te beschikken over een goed functionerend zorgstelsel moeten we doelmatigheid, rechtmatigheid én rechtvaardigheid continu blijven toetsen. Om het solidaire en toegankelijke stelsel dat we hebben te behouden, moeten we scherp kijken naar hoe we betalen voor zorg en waar we het zorggeld aan uitgeven. Zorgvuldig Advies heeft kennis van de volledige zorgsector en streeft naar een duurzaam stelsel. Onderstaand lichten wij twee projecten toe binnen het thema “Een duurzaam en rechtvaardig zorgstelsel”.

Inkoopkracht dure geneesmiddelen
Innovatieve geneesmiddelen zijn van groot belang voor de behandeling van mensen met ernstige aandoeningen. Door de continue innovatie in de farmacie is de overlevingskans bij bepaalde ernstige ziektes verdubbeld. Betere medicijnen kunnen dure (her)opnames voorkomen. Helaas blijken nieuwe geneesmiddelen in de praktijk vaak erg duur en zullen we de kosten de komende jaren alleen maar zien stijgen.

Hoe kunnen deze kosten worden gereguleerd? Europese afstemming kan helpen, maar heeft in sommige gevallen geleid tot een slechtere toegankelijkheid van bepaalde geneesmiddelen in Nederland. Ziekenhuizen dragen steeds meer financieel risico bij de inkoop van geneesmiddelen, zeker na een verdergaande overheveling van extramurale middelen. Binnen de zorgsector wordt nog vaak individueel gewerkt terwijl juist samenwerken kan helpen bij realiseren van inkoopkracht.

Zorgverzekeraars springen bij om samen met ziekenhuizen verantwoordelijkheid te nemen voor de inkoop van dure geneesmiddelen. Hierdoor ontstaat inkoopkracht, maar komt de autonomie van de bedrijfsvoering daardoor niet in het gedrang? Wij zijn ervan overtuigd dat slim inkopen en beter samenwerken de sleutel tot succes is, wanneer we grip willen houden op de inkoop van dure geneesmiddelen. 

Zorgvuldig Advies ondersteunt het ministerie van VWS bij het Platform Dure Geneesmiddelen. Zie hier de werkagenda van het Platform Dure Geneesmiddelen.

Een rechtvaardige regeling voor wanbetalers
Mensen die de premie van hun zorgverzekering langere tijd niet (kunnen) betalen, hebben vaak te kampen met meer schulden. Voorheen werden wanbetalers geconfronteerd met een forse rekening naast de reguliere afbetaling van de opgebouwde schuld. Na een evaluatie van de wanbetalersregeling door Zorgvuldig Advies zijn aanpassingen in de regeling doorgevoerd. Het is makkelijker om een betalingsregeling te treffen, de opslag is verlaagd, groepen wanbetalers kunnen worden aangewezen om versneld uit te stromen, en een deel van de openstaande schuld (eindafrekening) komt te vervallen. Het doel is een vermindering van schulden bij Nederlandse burgers. Het is belangrijk dat verzekerden weer meebetalen aan de zorgverzekeringspremie en geen nieuwe schulden opbouwen.

Luister hier het Radio 1 interview met Piet de Bekker over de regeling voor wanbetalers.

Recent schreef Skipr over onze laatste evaluatie van de wanbetalersregeling, lees het hier: www.skipr.nl/nieuws/zet-meer-wortels-in-en-minder-stokken-bij-wanbetalers-zorgverzekering/

 

Heeft u vragen over deze projecten of wilt een case tegen het licht houden?

Neemt u dan contact op met Piet de Bekker.

Contact

Heeft u vragen of wilt u samen met een van onze consultants een case tegen het licht houden? Neemt u dan contact met ons op via het onderstaande formulier.