Privacy in de zorg

teeven-datalek-meldplicht-voorstel

Instellingen in de gezondheidszorg werken met belangrijke privacy gevoelige persoonsgegevens. De privacy wet- en regelgeving waarborgt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en cliënten en is daarom zeer strikt van aard. Tegelijkertijd is er in de zorg in toenemende mate sprake van overdracht van patiëntgegevens.

Zorginstellingen moeten hun zaakjes op dit punt op orde hebben, de risico’s zijn groot. De komst van nieuwe Europese wet- en regelgeving maakt het thema actueler dan ooit. Dit vraagt om een grondige aanpak en continu verbeterproces. Wij helpen uw organisatie op integrale wijze bij het analyseren van de huidige situatie en het aanbrengen van verbetering.