Adviseurs

Ed Maagdelijn

edmr. E (Ed) Maagdelijn is partner en medeoprichter van Zorgvuldig Advies. Ed is sinds 1997  als jurist, beleidsmaker, projectleider en adviseur actief in de zorgsector. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van strategie en beleidsontwikkeling, privacy in de zorg, structuur en organisatie effectiviteit, toezicht en mededingingsvraagstukken in de zorg. Grensoverschrijdende zorg is een bijzonder kennis gebied van Ed. Recentelijk is Ed als projectleider, onderzoeker en adviseur actief geweest bij beleidsevaluaties voor het ministerie van VWS (wanbetalers regels en keten Zvw) en het Zorginstituut Nederland.

Voordat Ed Zorgvuldig Advies oprichtte is hij acht jaar in verscheidene functies werkzaam geweest bij het Ministerie van VWS, onder meer als plaatsvervangend hoofd van de afdeling EU. Ook heeft Ed voor verschillende adviesbureaus gewerkt waar hij als senior adviseur en projectbegeleider actief is geweest bij tal van organisatievraagstukken in de zorg. Zo is Ed onder meer als projectleider betrokken geweest bij een omvangrijk project gericht op administratieve lastenreductie bij de NZa  en is hij als adviseur betrokken geweest bij een groot aantal beleidsgerelateerde onderzoeken en beleidsevaluaties. Naast deze activiteiten is Ed lid van de Raad van Toezicht van de stichting Euro-Healthconnect, het kennis instituut voor Duits-Nederlandse samenwerking op het vlak van grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Piet de Bekker

pietdrs. P. (Piet) de Bekker. Na afronding van mijn studie Algemene Economie in Tilburg ben ik 1998 als beleidsmedewerker gestart bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Daar werkte ik mee aan strategische adviezen over organisatie, structuur en financiering van de zorg.

In 2001 maakte ik de overstap naar het ministerie van VWS. Beleidsonderwerpen waren onder meer ‘prikkels in de zorg’, mededingingsvraagstukken, ondernemerschap, gezond gedrag, (medische) technologie en internationale vergelijking van gezondheidssystemen. Ik heb meegewerkt aan de Visie op gezondheid en preventie en was projectleider van de Maatschappelijke Innovatie Agenda Gezondheid (MIA-G).

Na een kortstondig avontuur bij organisatieadviesbureau Berenschot ben ik in 2009 begonnen als zelfstandig adviseur in de zorg. Sinds 2004 ben ik bestuurslid bij de Vereniging voor Gezondheidseconomie. Dankzij mijn ervaringen heb ik een goed inzicht gekregen in het complexe zorgveld en de werking van de diverse stelsels, alsmede in vraagstukken rond strategie en bedrijfsvoering.

Michiel Verkoulen

Michieldrs. M. (Michiel) Verkoulen is als partner verbonden aan Zorgvuldig Advies. Michiel is econoom en heeft een ruime ervaring met strategie, bedrijfsvoering en het toezicht in de zorgsector.

Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM) werkte hij aan onderzoeken in verschillende zorgmarkten waaronder ziekenhuizen en apothekers. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schreef hij aan het consumentenprogramma, een advies over de toekomst van de care en aan rapporten over verticale fusies en de efficiency winst van fusies. Als consultant bij Buitenhuis Advies adviseerde hij zorgaanbieders bij het voldoen aan toezichtseisen.

Recentelijk werkte hij in Londen bij het Co-operation & Competition Panel aan het opzetten van Monitor, de nieuwe markttoezichthouder voor de National Health Service.

Als adviseur bij Zorgvuldig Advies richt hij zich op het mogelijk maken van innovatieve vormen van samenwerking in de zorg, aan betalen voor kwaliteit en toezicht en regulering die slagvaardig en effectief is.

Michiel is politiek actief bij D66 als Landelijk Bestuurslid en was voorheen onder meer kandidaat Kamerlid, mede-auteur van verkiezingsprogramma’s en verantwoordelijk voor een sociaal-liberale visie op de care.

Een netwerk van ervaren associés:

Afra Schipper

Afra juni 2016

Afra Schipper is als associé verbonden aan Zorgvuldig Advies. Zij is ruim 16 jaar werkzaam als interimmanager en adviseur in de zorgsector.

Opdrachtgevers zijn academische-, topklinische- en algemene ziekenhuizen, medisch specialisten, een zorgverzekeraar, een GGZ organisatie en V&V en thuiszorgorganisaties.

Het gaat dan over uitvoering van veranderde bedrijfsvoering en organisatie, contractering tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraar en advies en begeleiding van medisch specialisten bij samenwerkingsinitiatieven. Of een businessplan opstellen voor een nieuw dialysecentrum.

Haar werkterrein ligt op het snijvlak van strategie, tactiek en operatie. Organisatieadvies, verandermanagement, tijdelijk lijnmanagement en projectmanagement. De samenwerking met haar partners ervaart zij als substantiële meerwaarde. Binnen en buiten Zorgvuldig advies worden zaken van zorgbeleid en van zorgpraktijk met elkaar verbonden.