Onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg

Onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg

In samenwerking met transgenderorganisatie Transvisie en met wetenschappers van het Amsterdam UMC en het Radboudumc hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften van mensen die recent transgenderzorg hebben ontvangen, of die daar op wachten.

De grote respons op het onderzoek – maar liefst 1.237 personen hebben de vragenlijst ingevuld – onderstreept het belang dat de transgendergemeenschap hecht aan goede zorg. Een belangrijke conclusie die ook weer uit dit onderzoek volgt, is dat mensen ervaren dat ze zeer lang moeten wachten op de zorg waar zij behoefte aan hebben, en dat dit vaak ingrijpende gevolgen heeft. We concluderen dat de vormen van zorg die het meest zijn ontvangen psychologisch diagnostisch onderzoek (94% van de respondenten), psychologische zorg en begeleiding (85%) en hormoonbehandelingen (86%) zijn. De behoefte aan andere vormen van zorg varieert sterk en dit varieert ook tussen transmannen, transvrouwen en non-binaire personen.

De tevredenheid over de zorg (wat betreft bejegening, verwijzing, behandeling, etc.) is over het algemeen hoog maar toont ook duidelijke verbeterpunten, met name op onderdelen die gaan over de samenwerking tussen zorgverleners en over nazorg. Daarnaast valt op dat de duur van het psychologisch diagnostische traject als te lang wordt ervaren.

Het gebruik van zorg is sterk geconcentreerd bij enkele zorgaanbieders. De tevredenheid over de zorgaanbieders is voldoende of hoog, waarbij de kleinere aanbieders gemiddeld wat hoger scoren dan de grootste aanbieders. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er behoefte is aan meer maatwerk in de zorg en dat de behoefte aan zorg varieert tussen transmannen, transvrouwen en non-binaire personen.

Tot slot concluderen de onderzoekers dat er behoefte is aan meer inzicht en helderheid over de zorg die beschikbaar is en welke zorg vergoed wordt.

Het volledige onderzoeksrapport inclusief bijlagen is hier te vinden: Onderzoeksrapport ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg