Onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgender personen in de zorg

In samenwerking met transgenderorganisatie Transvisie en met wetenschappers van het Amsterdam UMC en het Radboudumc hebben we in de zomer van 2022 opnieuw een uitgebreid onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften van mensen die recent transgenderzorg hebben ontvangen, of die daar op wachten. Het onderzoek volgt op een soortgelijk onderzoek uit 2019.

Grote respons

Het vragenlijstonderzoek is ingevuld door een groot aantal respondenten. In totaal zijn 727 respondenten geïncludeerd. Het cohort respondenten is relatief jong, het grootste deel van de respondenten is tussen de 16 en 30 jaar. De grote respons danken we aan de welwillende medewerking van enkele organisaties van- en voor transgender personen die hun achterban gewezen hebben op de vragenlijst. Duidelijk is dat de transgendergemeenschap hecht aan goede zorg.

Enkele belangrijke conclusies zijn dat de wachttijden om zorg voor een transitie te krijgen (nog steeds) erg lang en belastend zijn. Er is behoefte aan ondersteuning tijdens het wachten, bijvoorbeeld van huisarts of ggz-zorgverleners.

Als mensen eenmaal in zorg zijn, zijn zij in hoge mate tevreden over de zorg die ze ontvangen. Zo is 93% (zeer) tevreden over het aansluiten van de behandeling bij de behoeften. Het onderzoek laat zien dat de transgenderzorg zich op het gebied van deskundigheid, samen beslissen en nazorg in de afgelopen jaren in de goede richting heeft ontwikkeld.

Zelfmedicatie

Door 15% van de respondenten wordt zelfmedicatie gebruikt. De belangrijkste redenen voor het gebruik van zelfmedicatie zijn de lange wachttijden. Zelfmedicatie wordt vaak via het internet of kennissen verkregen. Van de respondenten die geen zelfmedicatie gebruiken, heeft de helft dit wel overwogen.

Digitale zorg

Uit dit onderzoek blijkt dat 53% van alle transgenderzorgbehandelingen (deels) digitaal is ontvangen. Digitale zorg is het vaakst ingezet voor psychologische zorg; maar ook endocriene zorg is deels digitaal verleend. De inzet van digitale zorg werd overwegend neutraal tot positief ervaren door de respondenten.

Rapport

Het volledige onderzoeksrapport inclusief bijlagen is hier te vinden: Rapport Ervaringen en behoeften van transgender personen in de zorg 2022

Het rapport van het voorgaande onderzoek uit 2019 is hier te vinden: Onderzoeksrapport ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg 2019

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656