Nieuwe prijzen in de farmacie

In de toekomst levert de farmacie meer dan een pil. In de toekomst draagt de farmacie zichtbaar bij aan een patiëntvriendelijke en doelmatige zorgketen.

ZVA pills

Farmaceuten voorzien nieuwe vormen van concurrentie van bio-similars en gentherapieën. Daarnaast verandert de bekostiging van geneesmiddelen. Ziekenhuizen dragen meer risico over het budget voor geneesmiddelen en de Minister hanteert een stringenter pakketbeheer. Deze ontwikkelingen dwingen producenten tot een ander business model.

ZorgVuldig Advies heeft farmaceutisch producenten bijgestaan met het formuleren van een toekomstbestendige marktstrategie. Aan de basis daarvan staat een scenario analyse van de relevante ontwikkelingen in het overheidsbeleid, veranderingen in de balans tussen patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en innovaties die de concurrentie beïnvloeden. Een succesvolle marktstrategie is ook gebouwd op een portfolio analyse van de eigen producten.

Een toekomstbestendige strategie gaat uit van een intensievere relatie tussen zorgaanbieder, patiënt en farmaceutisch producent. Dat wil zeggen dat de farmaceut haar verantwoordelijkheid neemt voor service en kwaliteit van zorg. Door te investeren in die verantwoordelijkheid staat de farmaceut sterker ten opzichte van de concurrentie en wordt de toegevoegde waarde die ze levert beter zichtbaar. Een manier om zo’n sterkere positie te verwerven is  bijvoorbeeld een pay-for-performance ­arrangement.

ZorgVuldig Advies helpt bij het ontwikkelen van een overeenkomst waarbij kwaliteit en service worden beloond. Daartoe dienen objectieve indicatoren te worden vastgesteld waarop kan worden gescoord. Een scorecard vormt het meetinstrument op basis waarvan een prijs mede wordt bepaald. Pay for performance arrangementen verbeteren de kwaliteit van zorg en versterken de strategische positie van de farmaceut.