Monitor Overstapseizoen

Met ingang van 19 november 2016 is de jaarlijkse periode gestart waarin zorgverzekerden de gelegenheid hebben om een nieuwe keuze te maken voor hun zorgverzekering.

Het ministerie van VWS monitort hoe verzekerden hun weg vinden tijdens het overstapseizoen voor zorgverzekeringen. De hoofdvraag luidt: Is de tijdens het overstapseizoen aan zorgverzekerden geboden informatie makkelijk vindbaar, juist, volledig, begrijpelijk en vergelijkbaar zodat zorgverzekerden een weloverwogen en bewuste keuze kunnen maken voor een passende zorgverzekering?

De combinatie Zorgvuldig Advies / Zorgweb stelt de monitor op voor het overstapseizoen 2016/2017. We verzamelen in de periode november/december 2016 en januari 2017 input voor het onderzoek om een actueel en feitelijk correct beeld te krijgen.

Links naar relevante achtergrondinformatie:

Signalen?

Mocht u een signaal hebben over informatie die onvindbaar, onjuist, onvolledig, onbegrijpelijk of onvergelijkbaar is, of anderszins vragen of opmerkingen hebben over dit onderzoek – neemt u dan contact op met ondergetekende!

Piet de Bekker (pietdebekker@zorgvuldigadvies.nl)