Klinische netwerken

In een goed klinisch netwerk is er meer contact tussen specialisten onderling en tussen de huisarts en de specialist en worden goede werkwijzen sneller overgenomen. 

klinisch netwerk

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren werken steeds meer zorgaanbieders samen bij de behandeling van een specifieke aandoening.

Een voorbeeld zijn specifieke vormen van kanker waarbij de eerste lijn (de huisarts), de tweede lijn (het ziekenhuis) en de derde lijn (het topklinische centrum) de zorg coördineren om de patiënt de juiste zorg op de juiste tijd en plaats te laten krijgen.

Een goed klinisch netwerk zorgt ervoor dat patiënten sneller behandeld worden, dat er de kans op fouten of complicaties verkleind wordt en dat de zorg efficiënter wordt ingericht. Niet alle zorgaanbieders doen alles, ze specialiseren zich. Er is meer contact tussen huisarts en specialist en specialisten onderling en goede werkwijzen worden sneller overgenomen.

Vooral in Groot Brittannië en de Verenigde Staten zijn voorbeelden te vinden van geïntegreerde netwerken. Zo’n netwerk ontstaat niet zomaar. Er moeten organisatorische obstakels worden overwonnen en het mededingingsrecht zorgt voor strenge grenzen waar men binnen moet blijven. ZorgVuldig Advies helpt zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het tot stand brengen van succesvolle samenwerking en het overwinnen van obstakels op weg daar naar toe.