Internationale zorg

Internationalezorg

Er is sprake van een toenemende invloed van de Europese Unie op de Nederlandse zorgsector. De beginselen van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en producten raken alle nationale zorgstelsels. Inzicht in de Europese processen, zoals totstandkoming van regelgeving, is nodig om slagvaardig te kunnen optreden. Het gaat daarbij vooral om het begrijpen en beïnvloeden van de Brusselse processen.

Wij hebben verstand van zorgstelsels in andere landen. Europa is een onuitputtelijke inspiratiebron om nieuwe inzichten op te doen. We helpen organisaties in de gezondheidszorg om ten volle te kunnen profiteren van de mogelijkheden die Europa te bieden heeft. Bijvoorbeeld door strategische en beleidsmatige doelstellingen op een juiste manier te verbinden met Europese ontwikkelingen. Door de invloed van Europa op de eigen organisatie goed in te schatten kunnen organisaties de kansen en mogelijkheden die Europa biedt optimaal benutten.