Internationaal

  • Actieve betrokkenheid bij diverse grensoverschrijdende zorgprojecten
  • Transitie project opzet Monitor – nieuwe toezichthouder voor Britse zorgmarkten
  • Europese marktverkenning voor een Nederlandse aanbieder van validatietools in de zorg
  • Inhoudelijke ondersteuning bij Interreg IVb proposal
  • Quick scan naar bruikbaarheid van het Belgische ouderenzorg concept Zilver Avenue in de Nederlandse context
  • Internationale beleidscoördinatie en woordvoering in zorgbrede Europese onderhandelingstrajecten (grensoverschrijdende samenwerking in de zorg) voor een ministerie
  • Advisering internationale strategische samenwerking tussen twee academische ziekenhuizen
  • Advisering ministerie over Euregionale samenwerking in de zorg
  • Advisering Duitse zorgverzekeraar ten aanzien van grensoverschrijdend zorginkopen
  • Advisering herziening zorgstelsel eilandengebied st. Maarten