Projectleiderschap en interim ondersteuning

  • Projectleiderschap administratieve lastenreductie in de zorg voor een toezichthouder
  • Interim management structurele samenwerking ziekenhuizen en farmaceut
  • Projectleiderschap bij het ontwikkelen van een maatschappelijke innovatie agenda gezondheid
  • Projectleiderschap bij het ontwikkelen van een ketenmonitor voor informatiemanagement in de zorgketen
  • Projectleiderschap bij een onderzoek naar de ontwikkeling van marktgedrag in de zorg
  • Projectleiderschap in twee ziekenhuizen bij het implementeren van een klantvriendelijke en kosteneffectieve manier van toediening van dure geneesmiddelen
  • Projectleiderschap Consumentenprogramma NZa
  • Projectleiderschap politieke visie op de toekomst van de care