Schrijf je hier in voor de webinar Transgenderzorg In De Huisartsenpraktijk

Nederland telt steeds meer transgender personen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het toenemende aantal mensen dat hun officiële geslachtsregistratie laat wijzigingen. De huisarts zal dan ook in toenemende mate mensen in de praktijk zien die worstelen met vraagstukken rondom hun gender en mensen die wensen een (medische) transitie te ondergaan.

Om huisartsen van goede informatie te voorzien over deze zorg wordt de webinar ‘transgenderzorg in de huisartsenpraktijk’ georganiseerd. In 2023 zullen nog drie webinars georganiseerd worden.

In de webinar van 1,5 tot 2 uur ontvangt u de informatie die nodig is om goede zorg te kunnen bieden aan transgender personen. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere informatie over relevante terminologie zoals genderdysforie, de geldende kwaliteitsstandaarden en een toelichting op het zorglandschap. Daarnaast gaan we in op de rol die de huisarts wel en niet kan innemen en welke vraagstukken in de huisartsenpraktijk naar voren komen bij deze zorg.

U kunt kiezen om deel te nemen op de volgende momenten:


Dinsdag 30 april 2024 om 19:30
Donderdag 20 juni 2024 om 19:30

Als u interesse heeft om de webinar in het voorjaar of najaar van 2024 te volgen, kunt u zich inschrijven voor deze opties en ontvangt u binnenkort meer informatie.

De webinar wordt ontwikkeld en gegeven door een huisarts/seksuoloog (SeksHAG), een endocrinoloog, ervaringsdeskundigen en de (voormalig) Kwartiermaker Transgenderzorg[1].

Accreditatie 2024 is toegekend.

[1] In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt Zorgvuldig Advies als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het verlagen van wachttijden in de transgenderzorg, betere samenwerking tussen zorgaanbieders en het toekomstbestendig maken van de transgenderzorg.

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656