Infographics

Wat is genderdysforie?

De infographic geeft weer hoeveel mensen er in Nederland zijn die zich identificeren als gendernonconform, genderincongruent en genderdysfoor (met een behandelwens). De cijfers en percentages zijn een afgeronde schatting op basis van literatuur, eigen data en de aantallen binnen de Nederlandse bevolking.

Zorgvuldig advies - Infographic transgenderzorg

Overzicht zorgaanbod

Om een beeld te geven van welke aanbieders in Nederland er zijn in de transgenderzorg, en waar deze zich bevinden hebben wij per type zorg (psychologische zorg, endocrinologische zorg en chirurgische zorg) een landkaart ontwikkeld. Download hier het volledige bestand om per aanbieder de wachttijden (peilmoment januari 2022) te vinden.

De infographics zijn ontwikkeld door de Kwartiermaker in samenwerking met Studio Basecamp