Handreiking Transgenderzorg voor Gemeenten

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor gender non-conforme kinderen met een hulpvraag. Als Kwartiermaker Transgenderzorg hebben we Handreiking Transgenderzorg voor Gemeenten geschreven, als onderdeel van onze opdracht van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

Deze handreiking is geschreven voor beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties van gemeenten en wethouders die te maken hebben met gender non-conforme kinderen en jongeren die een hulpvraag hebben, en behoefte hebben aan zorg. Deze handreiking heeft als doel gemeenten te ondersteunen om psychologische zorg voor kinderen en jongeren met gender issues op een goede manier te organiseren en in te kopen.

In deze handreiking vatten wij de belangrijkste punten samen en beschrijven wij de belangrijkste aanbevelingen voor gemeenten voor het eenduidig organiseren en inkopen van transgenderzorg. Vervolgens geven wij verdiepende informatie over genderdysforie, de zorgvraag, de taak van gemeenten, het zorgpad, het zorglandschap en beschrijven we knelpunten in de zorg voor transgender personen.

Deze handreiking is geschreven in zeer goede samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het kennisinstituut Movisie en zorgaanbieders Check-in Coaching, Jonx en het Genderteam Zuid-Nederland.

We hopen dat de Handreiking u helpt om de zorg voor transgender jongeren te verbeteren!

Bij vragen kunt u contact opnemen via marikeulehake@zorgvuldigadvies.nl

U vindt de Handreiking hier: Handreiking Transgenderzorg voor Gemeenten

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656