Handreiking Netwerksamenwerking

Bij de transgenderzorg zijn vele disciplines betrokken waaronder psychologen, psychiaters, endocrinologen, (plastisch) chirurgen, urologen, gynaecologen, KNO-artsen, logopedisten en andere zorgprofessionals. Goede samenwerking tussen academische en algemene ziekenhuizen en GGZ aanbieders met een gespecialiseerd aanbod voor personen met genderdysforie is ook nodig om goede kwaliteit van zorg te leveren die aansluit bij hun mogelijkheden om zelf regie te voeren over hun zorg en hierin keuzes te maken.

De aanbevelingen in deze handreiking dienen als leidraad voor de inkoop van transgenderzorg om de zorg van goede kwaliteit te kunnen organiseren in netwerkverband.

Deze handreiking is geschreven voor zorgverleners, managers, bestuurders en beleidsmedewerkers van zorgorganisaties die zorg aan transgenders bieden of willen bieden, en voor inkopers van deze zorg, zowel bij zorgverzekeraars als bij gemeenten.

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656