Features

Radio interview: Wat te doen met wanbetalers in de zorg?

Op woensdag 14 oktober verscheen de Verzekerdenmonitor van het ministerie van VWS en vrijdag 16 oktober publiceerde het CBS nieuwe cijfers over wanbetalers van de zorgverzekeringspremie. In totaal zijn er bijna 330.000 mensen die 6 maanden achterstand hebben bij het betalen van hun zorgpremie. Het CBS heeft van 300.000 mensen de achtergrondkenmerken geanalyseerd. Radio 1 programma […]

Onverzekerden in Nederland

In samenwerking met KPMG Plexus heeft ZorgVuldig Advies in opdracht van het ministerie van VWS specifieke onderdelen van de Zorgverzekeringswet geëvalueerd. Deze evaluatie is op 25 september 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. ZorgVuldig Advies heeft zich specifiek over de werking van de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Wet Ovoz) gebogen. De Wet Ovoz […]

ZorgVuldig Advies gaat verhuizen

Op 1 maart 2014 is het zo ver. Wij verlaten dan ons kantoor aan de 2e Korte Baanstraat 7 in Utrecht en betrekken ons nieuwe, ruimere, kantoorpand aan het Visschersplein 120 in Utrecht. Een mooie locatie, centraal gelegen in de stad Utrecht op loopafstand van het Centraal Station en de Dom. Graag tot ziens in […]

Wanbetalers zorgverzekering in het nieuws (interview RTL Nieuws)

Op zaterdag 1 februari bericht RTL Nieuws over nieuwe cijfers met betrekking tot wanbetalers bij de zorgverzekeraars. Het item zoomt in op een bepaalde harde kern van wanbetalers, waarbij sprake is van een, langzaam maar gestaag, oplopend openstaand bedrag aan achterstallige premie. Ook ZorgVuldig Advies is gevraagd om voor de camera een aantal bevindingen toe […]

Vandaag gelanceerd: Gemeente Advies

Een groot deel van de langdurige zorg en ondersteuning komt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Naast deze decentralisatie wordt ook de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid voor werk & inkomen verplaatst naar gemeenten. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen en aanpassingen in de voorzieningen. De veranderingen bieden echter ook een grote kans: hulp en ondersteuning […]

Forse uitbreiding van taken gemeente vraagt om visie en daadkracht

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken presenteerde de kabinetsplannen voor decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. ‘De decentralisaties zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en financiële opgave’ aldus het Kabinet. De kansen voor het verbeteren van zorg en ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag zijn echter net zo groot. Met een integrale aanpak kan maatwerk worden geleverd en […]

Gevolgen Regeerakkoord Rutte II voor uw organisatie

ZorgVuldig Advies heeft in samenwerking met Opera Consultancy een in-house training ontwikkeld. De gevolgen van het Regeerakkoord van Rutte II voor het zorgstelsel in de care, de cure, voor zorgverzekeraars, farmaceuten en voor grensoverschrijdende zorg worden inzichtelijk gemaakt. De strategische consequenties voor uw organisatie worden uiteen gezet en interactief besproken.

Nieuw kantoor

ZorgVuldig Advies gaat verhuizen. Per 15 oktober 2012 betrekken we een nieuw pand in Utrecht. Vanaf dat moment ontvangen wij u graag op de 2e Korte Baanstraat 7, een zijstraat van de Maliebaan, te Utrecht

artikel in FD

Op 10 november 2012 verscheen een artikel in het Financiele Dagblad van de hand van Piet de Bekker, partner bij ZorgVuldig Advies. Onder “Publicaties” kunt u het artikel downloaden