Features

Geestelijke verzorging in de thuissituatie: Minister pakt geconstateerde knelpunten in de bereikbaarheid en financiering aan

Op maandag 8 oktober stuurde Minister De Jonge (VWS) een brief aan de Tweede Kamer  met een plan van aanpak voor het ondersteunen van levensbegeleiders/geestelijk verzorgers. Als bijlage bij de Kamerbrief is ons inventariserend onderzoek bijgevoegd. Wat is geestelijke verzorging? De behoefte aan zingeving is alledaags en universeel, maar is tegelijk heel persoonlijk en kan meer existentieel worden […]

Ondernemende apothekers hebben grip op trends in de zorg

Bent u een ondernemende apotheker die de kansen benut die zich van alle kanten aandienen? Als apotheker sta je midden in de samenleving en heb je dagelijks te maken met de uitwerking van nieuw beleid uit Den Haag. Daarnaast volg je de ontwikkelingen rondom e-health en krijg je van patiënten vragen over nieuwe innovatieve geneesmiddelen. […]

Mededinging in de gedecentraliseerde zorg

De inkoop en bekostiging van de gedecentraliseerde zorg door gemeenten en/of samenwerkingsverbanden van gemeenten. Het onderzoek In opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voerde Zorgvuldig Advies in samenwerking met jb Lorenz onderzoek uit naar de marktomstandigheden in de gedecentraliseerde zorg en ondersteuning  in het kader van de Jeugdwet en de Wmo2015 en de gevolgen […]

Informatie tijdens overstapseizoen opnieuw verbeterd

Voor het goed functioneren van de zorgverzekeringsmarkt is het van belang dat burgers een goede afweging kunnen maken tussen de diverse zorgverzekeringen. Heldere informatie voor verzekerden moet niet alleen juist en vergelijkbaar zijn, maar ook aansluiten bij de informatiebehoefte en begrijpelijk zijn. Net als vorig jaar heeft Zorgvuldig Advies – dit jaar in samenwerking met […]

Steeds meer mensen met stokkende ademhaling in de slaap

Het aantal mensen met een telkens stokkende ademhaling in de slaap neemt sterk toe, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Zorginstituut Nederland. Er zijn bovendien grote regionale verschillen in diagnostiek en behandeling van deze aandoening.  Het aantal mensen met Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS, telkens stokkende ademhaling in de slaap) neemt sterk […]

Afra Schipper eerste associé van Zorgvuldig Advies!

Per 1 juli is Afra Schipper toegetreden als associé van Zorgvuldig Advies. Wij zijn zeer verheugd met haar komst, Afra voegt een nieuwe dimensie toe aan onze groeiende adviespraktijk. Afra is zeer ervaren in de zorg. Zij is adviseur en (interim-) manager geweest in academische-, topklinische- en algemene ziekenhuizen, bij maatschappen van medisch specialisten, bij V&V […]

Fraude opsporen in de zorg kan beter

Het aantal bewezen fraudegevallen in de zorg neemt af. Over het jaar 2015 hebben zorgverzekeraars voor 11,5 miljoen euro aan fraudegevallen kunnen bewijzen, versus 18,7 miljoen euro over het jaar 2014. Wat zegt dit nu eigenlijk? Doen verzekeraars beter hun werk of is het lastiger om vermoedens van fraude ook daadwerkelijk te bewijzen. Het is een […]

Zorgverzekeraars vinden zelden weg naar tuchtrechter

De Tweede Kamer signaleerde in 2015 dat zorgverzekeraars weinig gebruik maken van het tucht- en civielrechtelijke instrumentarium bij fouten en zorgfraude door zorgaanbieders. Zorgvuldig Advies onderzocht dit signaal voor het ministerie van VWS. Vandaag ontving de Tweede Kamer het rapport. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars bij fouten door een zorgaanbieder beperkt gebruik maken van de […]

Genuanceerd beeld over “polisjungle”

Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als bijlage de “Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen najaar 2015“, opgesteld door Zorgvuldig Advies. Waarom? Voor het goed functioneren van de zorgverzekeringsmarkt is het van belang dat burgers een goede afweging kunnen maken tussen de diverse zorgverzekeringen. Heldere informatie voor verzekerden […]

Radio interview: Wat te doen met wanbetalers in de zorg?

Op woensdag 14 oktober verscheen de Verzekerdenmonitor van het ministerie van VWS en vrijdag 16 oktober publiceerde het CBS nieuwe cijfers over wanbetalers van de zorgverzekeringspremie. In totaal zijn er bijna 330.000 mensen die 6 maanden achterstand hebben bij het betalen van hun zorgpremie. Het CBS heeft van 300.000 mensen de achtergrondkenmerken geanalyseerd. Radio 1 programma […]