Ervaring

Onze ervaring in de zorg hebben wij enerzijds als beleidsmakers opgedaan binnen het ministerie van VWS, de RV&S (voorheen RVZ), de ACM (voorheen NMa), Monitor (UK Competition Authority) en de NZa en anderzijds als organisatieadviseurs binnen de BMC groep, Berenschot, Buitenhuis Advies en Hay Group. Kortom, wij kennen het klappen van de zweep als het aankomt op Zorgvuldige advisering binnen de gezondheidszorg.

Wij helpen onze klanten met stevige analyses, heldere adviezen en waar gewenst implementatie door Zorgvuldige interim ondersteuning.

Hieronder treft u voorbeelden aan van onze werkervaring in de zorgsector, maak uw keuze:

Analyse, onderzoek en beleidsontwikkeling
Advisering
Internationaal
Interim ondersteuning en projectleiderschap (langlopend)