Effectief toezicht en regulering

Effectieftoezicht

Om in de zorg kwaliteit te borgen, concurrentie te beschermen en innovatie te bevorderen zijn goed toezicht en regulering onontbeerlijk. Met diepgaande kennis van het Nederlandse zorgstelsel en stelsels over de grens helpt Zorgvuldig Advies toezichthouders bij het ontwikkelen van beleid en regulering. We staan zorgaanbieders en verzekeraars bij om slagvaardig en effectief te blijven binnen de regelgeving. Als voorbeeld noemen we onze begeleiding bij het goed vormgeven van de governance agenda voor uw organisatie.