Archive | berichten RSS feed for this section

Duur plan voor dure geneesmiddelen?

Een opmerkelijk pleidooi van Marcel Levi in de NRC van maandag. De Bestuursvoorzitter van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) pleit ervoor dure geneesmiddelen niet langer te beschouwen als producten die op een vrije markt verhandeld worden, maar als publieke voorzieningen waarvoor de prijs door de overheid gereguleerd zou moeten worden. De hartenkreet van Levi is […]

De zorgverzekeraar als poortwachter bij wanbetaling in de zorg

Bij het beperken van de groei van het aantal wanbetalers in de Zorgverzekeringswet speelt de zorgverzekeraar een doorslaggevende rol. De zorgverzekeraar is, door de inwerkingtreding van de wanbetalersregeling in 2009,  de eerste in een lijn van veel daar op volgende organisaties waarmee de in gebreke blijvende premiebetaler te maken krijgt. Hoewel de zorgverzekeraar van origine […]

Gras toch niet groener bij de buren?

In haar jongste rapport wijst de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op grote lacunes in het beleid van de Belgische regering-Di Rupo. De OESO doet een groot aantal aanbevelingen. Eén stuk gaat specifiek in op de gezondheidszorg. “De kosten van de gezondheidszorg moeten omlaag. Hoewel onze gezondheidszorg goed scoort, is het een duur […]