Aanpak van wanbetalers zorgverzekering is maatwerk (Skipr, 28/10/2013)

Ed Maagdelijn, partner bij ZorgVuldig Advies, schreef een column voor het Skipr. U vindt het bericht van 28 oktober 2013 inclusief reacties via deze link. Hieronder tevens een integrale weergave van het bericht: Aanpak van wanbetalers zorgverzekering is maatwerk Het aantal wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet piekt. Momenteel staat de teller op 319.000. De bij tijd […]

Integrale contracten maken ziekenhuizen veiliger

Nederland scoort slecht op de prevalentie van ziekenhuisinfecties. Wat gaat er mis? En wat kan gedaan worden om het aantal infecties terug te dringen en de kwaliteit te verhogen? Iedere dag liggen er naar schatting 1.835 Nederlanders in het ziekenhuis met een ziekenhuisinfectie. Ziekenhuisinfecties, zoals sepsis, zijn een groot probleem. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook […]

Het zorgakkoord: een zet in een schaakspel

Trots presenteerden vier vakbonden en zes organisaties van werkgevers in de zorg vorige week een zorgakkoord. Minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn mochten glimmend weer een nieuw akkoord tekenen. Het akkoord heeft vooral gevolgen voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn er gevolgen voor de werkgelegenheid en het loon in de zorgsector. […]

Frisse start Autoriteit Consument & Markt nodig in de zorg

Het mededingingstoezicht in de zorg heeft averij opgelopen. De rechter vernietigde forse boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in meerdere thuiszorg- en psychologenzaken. Daarnaast bestaat discussie over de fusie- en karteltoets van de NMa en de voornaamste zorgbrancheorganisaties hebben hun onvrede geuit over het mededingingstoezicht. Deze week werden de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit samengevoegd tot […]

De zorgverzekeraar als poortwachter bij wanbetaling in de zorg

Bij het beperken van de groei van het aantal wanbetalers in de Zorgverzekeringswet speelt de zorgverzekeraar een doorslaggevende rol. De zorgverzekeraar is, door de inwerkingtreding van de wanbetalersregeling in 2009,  de eerste in een lijn van veel daar op volgende organisaties waarmee de in gebreke blijvende premiebetaler te maken krijgt. Hoewel de zorgverzekeraar van origine […]

Keuze en concurrentie zijn weerloos zonder NMa

Concentratie van complexe zorg is een belangrijke ontwikkeling, maar ook keuze en concurrentie en het toezicht daarop zijn van levensbelang. Voor patiënten is het te hopen dat het optreden van de NMa niet verzwakt wordt maar een nieuwe impuls krijgt. Voor beleidsmakers, bestuurders en consultants lijkt ‘concentratie en spreiding’ momenteel het hipste concept op congressen, […]

Gras toch niet groener bij de buren?

In haar jongste rapport wijst de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op grote lacunes in het beleid van de Belgische regering-Di Rupo. De OESO doet een groot aantal aanbevelingen. Eén stuk gaat specifiek in op de gezondheidszorg. “De kosten van de gezondheidszorg moeten omlaag. Hoewel onze gezondheidszorg goed scoort, is het een duur […]