Fijne feestdagen en een weinig lekkend nieuwjaar!

Ik weet niet of u het zich als bestuurder van een zorgorganisatie realiseert, maar op 1 januari 2016 treedt de meldplicht datalekken in werking. Officieel heet de wet Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens. Als het beestje maar een naam heeft. Het komt er in uw geval op neer dat u als bestuurder […]

Zelfsturende teams, je moet maar durven!

Laatst was ik bij een seminar over zelfsturing in de langdurige zorg. Goede opkomst, een zaal vol met managers, verpleegkundigen en gemeentelijke ambtenaren. Op het podium bestuurders en adviseurs die in de dagelijkse praktijk werken aan het realiseren van zelfsturende teams. Zelfsturing, waar hebben we het eigenlijk over? In de langdurige zorg moet je dan […]

Extra werk in de apotheek door geneesmiddelentekorten

De laatste dagen is er veel gesproken over een onderzoek van Berenschot over de tekorten in geneesmiddelen. Zorgvuldig Advies (Piet de Bekker) heeft meegewerkt aan dit onderzoek. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de impact van 352 geneesmiddelentekorten uit de periode september 2012 en september 2013. Doordat apothekers zich inspannen […]

The paradox of choice: het woud aan zorgpolissen

Vlak voor de zomervakanties presenteerde minister Schippers plannen om de ‘jungle’ aan zorgpolissen aan te pakken. In een brief aan de Tweede Kamer doet de minister een beroep op zorgverzekeraars om hun polis aanbod transparanter te maken, bijvoorbeeld door het aantal verschillende zorgpolissen waaruit mensen kunnen kiezen terug te brengen. Wat is het (ervaren) probleem? […]

Gehandicaptenzorg klaar voor de toekomst

Stel je voor, je bent manager bij een grote organisatie voor gehandicaptenzorg. Van alle kanten verduisteren donkere wolken je perspectief. Aangekondigde stelselhervormingen en transities brengen veel onzekerheid. Dan word je uitgenodigd alle onzekerheid te laten voor wat het is en te zoeken naar hoe je écht zou willen organiseren. Om die ideeën vervolgens te laten […]

Duur plan voor dure geneesmiddelen?

Een opmerkelijk pleidooi van Marcel Levi in de NRC van maandag. De Bestuursvoorzitter van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) pleit ervoor dure geneesmiddelen niet langer te beschouwen als producten die op een vrije markt verhandeld worden, maar als publieke voorzieningen waarvoor de prijs door de overheid gereguleerd zou moeten worden. De hartenkreet van Levi is […]

Vrije keuze blijft bestaan in de zorg

Er is veel protest onder huisartsen en andere zorgverleners voor het behoud van de vrije artsen keuze. Die zou worden afgeschaft door het schrappen van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Maar wordt die keuze eigenlijk wel afgeschaft? En wat zijn de gedachten achter de voorgestelde wetswijziging? Op dit moment kunt u bij uw zorgverzekering kiezen […]

Volop dynamiek!

Recent kreeg ik het verzoek om in een paar zinnen de dynamiek in de zorg te schetsen. Er is in “de zorg” echter zo veel tegelijkertijd in beweging dat die paar zinnen eenvoudig verworden tot een enorm boekwerk. Toch heb ik een poging gewaagd om in een aantal bullets en steekwoorden de belangrijkste dynamiek te […]