Beleidsonderzoek en evaluatie

beleidsonderzoek

Wij maken effectiviteit en verbeterpotentieel zichtbaar. U heeft wellicht goed nagedacht over uw strategische keuzes, maar wat als het niet lukt om de strategische koers te vertalen naar effectief beleid? Wij adviseren over uw inhoudelijke beleidsmatige keuzes, schetsen samen met u de juiste verantwoordelijkheden en adviseren over verbeteringen.

Wij zien beleidsvorming niet als een statisch geheel, naar als een continu en cyclisch proces, onder invloed van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Op gezette tijden is het noodzakelijk om bij te sturen naar aanleiding van die ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.