Skip to content

Willem Jan Meerding

Oplossingsgericht | Gedreven | Verbindend

Willem Jan is een snelle, onafhankelijke denker die complexe vraagstukken kan ontrafelen. Door deze vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en steeds ‘with the end in mind’ weet hij met verrassende oplossingen te komen. Hij is in staat om partijen te verbinden, heeft een goede antenne voor posities en belangen in het zorgveld, en is organisatiesensitief. Hij kan teams aansturen op resultaat met oog voor het unieke van mensen.

Willem Jan heeft brede kennis en ervaring in de gezondheidszorg, als strategisch beleidsadviseur, organisatieadviseur en onderzoeker. Hij werkt of heeft gewerkt bij de Commissie Onderzoek Faillissementen Ziekenhuizen, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een landelijk opererende ggz aanbieder, een farmaceutisch bedrijf en het Erasmus MC.  Zijn expertise betreft stelselvraagstukken, bekostiging, governance, toezicht, en beroepenregulering. Sinds medio 2018 is hij oprichter en eigenaar van Meerding Advies.

Om effectief samen te kunnen werken is het belangrijk om te weten waar de grenzen van je eigen expertise liggen én wat de ander kan bijdragen.

Willem Jan wil stapsgewijs de zorg verbeteren waar dit kan. Wat patiënten zelf goede zorg vinden is voor hem leidend. Zorgpartijen hebben elkaar nodig om deze zorg te realiseren en hij ondersteunt ze om op een nieuwe manier te denken en samen te werken. Zijn adviezen zijn helder en goed onderbouwd.

publicaties:

Op dit moment kunnen we geen publicaties vinden.