Archive by Author

Duur plan voor dure geneesmiddelen?

Een opmerkelijk pleidooi van Marcel Levi in de NRC van maandag. De Bestuursvoorzitter van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) pleit ervoor dure geneesmiddelen niet langer te beschouwen als producten die op een vrije markt verhandeld worden, maar als publieke voorzieningen waarvoor de prijs door de overheid gereguleerd zou moeten worden. De hartenkreet van Levi is […]

Vrije keuze blijft bestaan in de zorg

Er is veel protest onder huisartsen en andere zorgverleners voor het behoud van de vrije artsen keuze. Die zou worden afgeschaft door het schrappen van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Maar wordt die keuze eigenlijk wel afgeschaft? En wat zijn de gedachten achter de voorgestelde wetswijziging? Op dit moment kunt u bij uw zorgverzekering kiezen […]

Integrale contracten maken ziekenhuizen veiliger

Nederland scoort slecht op de prevalentie van ziekenhuisinfecties. Wat gaat er mis? En wat kan gedaan worden om het aantal infecties terug te dringen en de kwaliteit te verhogen? Iedere dag liggen er naar schatting 1.835 Nederlanders in het ziekenhuis met een ziekenhuisinfectie. Ziekenhuisinfecties, zoals sepsis, zijn een groot probleem. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook […]

Het zorgakkoord: een zet in een schaakspel

Trots presenteerden vier vakbonden en zes organisaties van werkgevers in de zorg vorige week een zorgakkoord. Minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn mochten glimmend weer een nieuw akkoord tekenen. Het akkoord heeft vooral gevolgen voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn er gevolgen voor de werkgelegenheid en het loon in de zorgsector. […]

Frisse start Autoriteit Consument & Markt nodig in de zorg

Het mededingingstoezicht in de zorg heeft averij opgelopen. De rechter vernietigde forse boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in meerdere thuiszorg- en psychologenzaken. Daarnaast bestaat discussie over de fusie- en karteltoets van de NMa en de voornaamste zorgbrancheorganisaties hebben hun onvrede geuit over het mededingingstoezicht. Deze week werden de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit samengevoegd tot […]

Keuze en concurrentie zijn weerloos zonder NMa

Concentratie van complexe zorg is een belangrijke ontwikkeling, maar ook keuze en concurrentie en het toezicht daarop zijn van levensbelang. Voor patiënten is het te hopen dat het optreden van de NMa niet verzwakt wordt maar een nieuwe impuls krijgt. Voor beleidsmakers, bestuurders en consultants lijkt ‘concentratie en spreiding’ momenteel het hipste concept op congressen, […]