Skip to content

Michiel Verkoulen

Slagvaardig | Betrokken | Spiegelen

Michiel heeft een scherp oog voor details, kan snel analyseren en daardoor de klant een andere kijk op het vraagstuk geven. Hij is politiek geïnteresseerd en werkt aan complexe bestuurlijke vraagstukken. Michiel is betrokken kan goed luisteren en kijken, en weet daardoor snel tot de kern te komen. Michiel kan groepen écht in beweging krijgen.

Michiel heeft ruime ervaring met strategie, bedrijfsvoering en het toezicht in de zorgsector. Zo werkte hij bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), adviseerde ziekenhuizen bij Buitenhuis Advies en schreef voor de Britse toezichthouder voor de NHS over ketenzorg en concurreren en samenwerken binnen integrated care. In 2012 kwam hij bij Zorgvuldig Advies en werd in 2013 partner. Naast zijn werk is Michiel actief binnen D66.

Mijn drive is om de zorg beter achter te laten dan ik ‘m aantref. Zorgorganisaties laten inzien dat  je altijd naar de patiënt en maatschappij moet blijven luisteren, trends herkennen en weten welke nieuwe technologieën er beschikbaar zijn. Hierdoor kan de zorg nog beter worden. Lieve, betere zorg, dat is mijn doel.

Ik ben enorm geboeid door de tegenstelling die je veel ziet binnen de zorgsector; vernieuwend versus behoudend. Ik wil als consultant zorgen dat de zorg openstaat voor vernieuwing en maatschappelijk geworteld is. 

Vanuit Zorgvuldig Advies geef ik veel trainingen aan professionals en managers uit de zorg, ik laat hen trends en ontwikkelingen binnen de zorg ervaren. Hoe kan je met elkaar de zorg verbeteren? Als econoom is de zorgsector wellicht niet een voor de hand liggende keuze. Het is echter een hele boeiende, politieke en complexe sector, met hoge maatschappelijke kosten én baten. Juist in deze sector is het belangrijk om te weten wat de juiste strategie is, met wie kunt samenwerken en van welke concurrent je kunt leren.