Skip to content

Marike Ulehake

Gedreven | Kritisch | Oplossingsgericht

Marike is kritisch en denkt in mogelijkheden. Ze gaat op zoek naar de kern van een vraagstuk om vanuit daar tot een bruikbaar advies te komen.

Al van jongs af aan is Marike gefascineerd door gezondheidszorg. Waarom worden mensen ziek? Hoe blijf je gezond?

Tijdens haar studie Biomedische wetenschappen heeft Marike brede kennis opgedaan van gezondheid en health technology assessment. Daarnaast heeft ze zich bekwaamd in consultancy – en onderzoeksvaardigheden.

‘Ik vind het een uitdaging om advies te formuleren dat concreet is en gedragen wordt door stakeholders. Zo kunnen betrokkenen direct aan de slag met het advies en de zorg een stukje verbeteren’.

De zorg wordt steeds duurder en er is een beperkt budget. Ondertussen blijft het van belang om kwalitatief goede zorg te leveren. Deze uitdaging intrigeert Marike. Ze gelooft dat innovaties en zorgontwikkelingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het herorganiseren en verbeteren van de zorg. Maar nieuwe innovaties en ontwikkelingen gaan vaak ook gepaard met hoge kosten. Marike vindt het belangrijk om deze ontwikkeling kritisch te blijven te bekijken. Is er daadwerkelijk gezondheidswinst patiënten? Welk probleem of vraagstuk gaat een nieuwe innovatie oplossen? Levert het genoeg gezondheidswinst op tegenover de kosten? Door kritisch naar innovaties te kijken kunnen we ervoor zorgen dat juist de innovaties worden geïmplementeerd die de zorg verbeteren, maar ook betaalbaar houden.

Marike heeft binnen haar opleiding ook het consultancy profiel gevolgd. Ze heeft kennis opgedaan over beleid en het zorgsysteem in Nederland. Marike vindt het belangrijk om binnen een vraagstuk op zoek te gaan naar de kern van een probleem. Het is van belang om dit samen te doen. In gesprek gaan met stakeholders geeft brede inzichten in wat er zich nou echt speelt in de praktijk en welke belangen en wensen er zijn. Alleen door tot de kern van een probleem te komen, kun we met oplossingen komen die de zorg daadwerkelijk verbeteren.

Tijdens stages en andere projecten heeft ze ervaring opgedaan over kosten-effectiviteit van chirurgische innovaties, de methodiek voor het opstellen van kennisagenda’s, de rol van ‘deep uncertainty’ binnen besluitvorming en de behoeften van cliënten betreft dossier- en rapportage systemen.

 

Mail Marike op marikeulehake@zorgvuldigadvies.nl

Neem contact op met Marike Ulehake
06 34 01 29 06 | marikeulehake@zorgvuldigadvies.nl

publicaties: