Skip to content

Laura van Steenveldt

Regisseur | Verbinder | Doortastend

Laura is in staat structuur en samenhang aan te brengen in complexe en onoverzichtelijke trajecten. Zij zet graag een strategie uit om het gewenste resultaat te bereiken. Met haar doortastende houding bijt zij zich vast in dossiers en rust pas als het doel bereikt is. 

Laura is in staat structuur en samenhang aan te brengen in complexe en onoverzichtelijke trajecten. Zij zet graag een strategie uit om het gewenste resultaat te bereiken. Met haar doortastende houding bijt zij zich vast in dossiers en rust pas als het doel bereikt is. 

Laura heeft, als gezondheidswetenschapper, ruime ervaring als beleidsmaker in de zorgsector. Zo was zij werkzaam bij het ministerie van VWS, het Hofpoort ziekenhuis, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Revalidatie Nederland en de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken. Laura heeft brede expertise en ervaring op het gebied van de bekostiging van de medisch specialistische zorg, met als specifiek aandachtsgebied de medisch specialistische revalidatie. Daarnaast heeft zij in verschillende domeinen organisaties ondersteund in het komen tot een gedragen (toekomst)strategie. 

Laura’s grootste kwaliteiten zijn coördineren, verbinden en schrijven. Ze is gedreven, heeft een groot doorzettingsvermogen, is pro-actief en een organisator pur sang. 

‘In mijn ogen behoeft ieder traject, met verschillende spelers en belangen, een andere aanpak. Luisteren, analyseren en vooral begrijpen zijn hierbij voor mij de belangrijkste ingrediënten.’ 

Door Laura’s persoonlijke aanpak kent ze de wensen en behoeften van de betrokkenen en kan ze hier goed op inspelen, zodat zij bereid zijn mee te werken aan het behalen van het gewenste resultaat.

Laura is als associé verbonden aan Zorgvuldig Advies. Als zelfstandig beleidsadviseur, secretaris en tekstschrijver zet Laura haar jarenlange beleidservaring in bij het adviseren van organisaties in eerste- en tweede lijn en op landelijk niveau, het uitwerken van beleidsadviezen, het schrijven van (beleids)teksten en het geven van trainingen op het gebied van bekostiging van de medisch specialistische zorg. 

publicaties:

Op dit moment kunnen we geen publicaties vinden.