Skip to content

Laura Blomaard

Samenwerken | Analytisch | Enthousiasmerend

Laura kan goed luisteren en is betrokken. Zij kan partijen verbinden en enthousiasmeren om
samen te werken. Laura heeft ervaring in de zorgsector als arts en onderzoeker. Zij kan zich
inleven in anderen en probeert samen tot gemeenschappelijke doelen te komen.

Laura kan goed luisteren en is betrokken. Zij kan partijen verbinden en enthousiasmeren om samen te werken. Laura heeft ervaring in de zorgsector als arts en onderzoeker. Zij kan zich inleven in anderen en probeert samen tot gemeenschappelijke doelen te komen.

Laura heeft in de afgelopen jaren als arts en arts-onderzoeker ervaring opgedaan in de zorgsector. Zij studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en werkte een periode als huisarts in opleiding in regio Den Haag. In 2021 promoveerde zij met haar onderzoek naar de implementatie van een screeningsinstrument naar kwetsbaarheid bij ouderen op de spoedeisende hulp.

Tijdens haar promotietraject heeft Laura geleerd om met veel verschillende disciplines samen te werken om tot een gezamenlijk doel te komen. Zo werkte zij met o.a. artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, managers en ICT’ers om implementatie van een nieuw instrument in de dagelijkse praktijk te bewerkstelligen. Laura is goed in het afwegen van verschillende belangen, samen tot een product komen en mensen met overtuigingskracht proberen te laten veranderen. Naast haar ervaring ‘in het veld’, heeft zij als arts-onderzoeker kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden opgedaan. Ook was zij spreker en workshopbegeleider op meerdere (inter-)nationale congressen en organiseerde zij tweemaal een congres binnen het thema geriatrische spoedzorg.

Samen werken om de zorg te verbeteren, voor nu en in de toekomst; dat is een uitdaging waar Laura zich graag aan waagt. De verwachtingen van zorg en de vraag naar zorg nemen toe. We kunnen steeds meer, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de toekomst. Hoe houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? Hoe zorgen we dat innovaties en wetenschappelijke inzichten sneller de praktijk bereiken? Hoe houden we mensen gemotiveerd om te (blijven) werken in de zorg? En hoe kunnen we de nadruk op curatie omzetten naar preventie?

publicaties:

Op dit moment kunnen we geen publicaties vinden.