Skip to content

Ed Maagdelijn

Betrokken | Raak | Spiegelen

Ed is een veranderaar. Met een scherp oog herkent hij de eigenheden van organisaties, heeft daar oog voor maar blijft objectief en realistisch in zijn advies. Ed neemt geen blad voor de mond, je krijgt als opdrachtgever altijd een duidelijk en eerlijk advies. Door de opdrachtgever een spiegel voor te houden wordt de wereld van buiten naar binnen gebracht en andersom. Hierdoor ontstaat een beeld op het grotere geheel en ziet een opdrachtgever effecten van eigen handelen en kansen die er liggen om de zorg uiteindelijk beter te maken. 

De zorgsector is een dynamisch en spannend werkterrein. Er werken enorm veel mensen in de zorg en de sector heeft grote politieke en financiële belangen. In het zorgstelsel is het continu balanceren tussen belangen. Bijvoorbeeld tussen wat de overheid wil, de beleidsplannen en de belangen van individuele zorginstellingen en niet in de laatste plaats van cliënten en/of patiënten. Toch zijn alle individuele partijen binnen de zorgsector veel meer op elkaar aangewezen dan ze denken. Dit maakt het werken in de zorg razend complex en interessant.

Sinds 1997 is Ed als jurist, beleidsmaker, projectleider en adviseur actief in de zorgsector. Daardoor heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van strategie, beleidsontwikkeling, en organisatie effectiviteit in de zorg. In 2010 richtte Ed met Piet de Bekker Zorgvuldig Advies op. Ervan overtuigd met een goed luisterend oor beter maatwerk te kunnen leveren dan de grote bureaus. 

Zorgvuldig Advies levert onafhankelijk advies. Wij zijn integer en schrijven op wat we (onder)vinden. Wij kijken hoe de opdrachtgever iets kan veranderen, efficiënter kan werken of wat beter zou passen binnen een organisatie. Door onze kennis en ervaring vanuit de diverse hoeken van de gezondheidszorg bijvoorbeeld vanuit de overheid, de zorgverzekeraar, de farmaceut, de patiëntenorganisaties en de zorginstellingen, kunnen wij een vraagstuk vanuit alle invalshoeken bekijken. 

Ik haal veel voldoening uit mijn werk, zeker wanneer ik zie dat mijn advies mensen helpt die er mee aan de slag moeten. Hierdoor heb ik écht iets toegevoegd aan een proces van een zorgorganisatie met als resultaat; betere zorg. 

Momenteel werk ik met name aan de langdurige zorg; kwaliteitsverbetering, effectiviteit van beleid en uitvoering is daarbij het doel. Door objectief naar een instelling te kijken brengen we patronen in kaart proberen we ze waar nodig te doorbreken.

Neem contact op met Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25 | edmaagdelijn@zorgvuldigadvies.nl

publicaties: