Archive by Author

Fijne feestdagen en een weinig lekkend nieuwjaar!

Ik weet niet of u het zich als bestuurder van een zorgorganisatie realiseert, maar op 1 januari 2016 treedt de meldplicht datalekken in werking. Officieel heet de wet Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens. Als het beestje maar een naam heeft. Het komt er in uw geval op neer dat u als bestuurder […]

Zelfsturende teams, je moet maar durven!

Laatst was ik bij een seminar over zelfsturing in de langdurige zorg. Goede opkomst, een zaal vol met managers, verpleegkundigen en gemeentelijke ambtenaren. Op het podium bestuurders en adviseurs die in de dagelijkse praktijk werken aan het realiseren van zelfsturende teams. Zelfsturing, waar hebben we het eigenlijk over? In de langdurige zorg moet je dan […]

De zorgverzekeraar als poortwachter bij wanbetaling in de zorg

Bij het beperken van de groei van het aantal wanbetalers in de Zorgverzekeringswet speelt de zorgverzekeraar een doorslaggevende rol. De zorgverzekeraar is, door de inwerkingtreding van de wanbetalersregeling in 2009,  de eerste in een lijn van veel daar op volgende organisaties waarmee de in gebreke blijvende premiebetaler te maken krijgt. Hoewel de zorgverzekeraar van origine […]