Analyse, onderzoek en beleidsontwikkeling

 • Strategische analyse voor het ministerie van VWS, focus in de aanpak van e-health, een programma voor de minister
 • Strategische verkenning naar het internationale landschap van instituten voor medische technologie
 • Nulmeting gebruik privacy gevoelige informatie in de farmacie
 • Evaluatieonderzoek voor het ministerie van VWS naar de werking van de wet Ovoz, Wet Opsporing en Verzekering Onverzekerden
 • Evaluatieonderzoek voor het ministerie van VWS naar de uitvoeringspraktijk van de wanbetalersregeling in de zorgverzekeringswet ism Berenschot
 • Formuleren van een strategische visie op gezondheid en preventie
 • Onderzoek naar de effecten van fusies/concentraties in de zorg
 • Analyse van de gedragseffecten van een prijsbeheersingsintrument op ziekenhuizen
 • Onderzoek naar regeldruk bij chronisch zieke ouderen – in samenwerking met Ecorys
 • Evaluatie van het verplicht eigen risico in de Zvw – in samenwerking met Ecorys
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van marktgedrag na invoering van het nieuwe zorgstelsel onder 100 zorgaanbieders
 • Onderzoeken naar veranderende wet- en regelgeving rond kapitaallasten en (nieuw)bouw in opdracht van twee ziekenhuizen
 • Overhead Benchmark Care
 • Onderzoek naar een andere inrichting van de ondersteunende diensten om beter aan te sluiten op een visie, in opdracht van een instelling voor gehandicaptenzorg
 • Quick scan van het nieuwbouwplan van een medisch centrum
 • Onderzoek naar de omvang van inhoudelijke nalevingskosten van de Zorgverzekeringswet en de Kwaliteitswet zorginstellingen
 • Onderzoek naar bruikbaarheid van enkele beleidsregels voor de (financiering van huisvesting in de) palliatieve zorg
 • Strategische positionering op het gebied van zorginnovatie, in opdracht van een nationale innovatiepartner
 • Uitvoeren van een quick scan dubbele informatie uitvraag, in opdracht van een ZBO
 • Onderzoek naar Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK BZ)
 • Onderzoek Administratieve lasten en financiële effecten van het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ
 • Schrijven van strategische visie op E-health