Advisering

 • Advisering Roche Diagnostics Nederland bij opzet nationaal event over de toekomst van de diagnostiek  “The Future Starts Today” op 6 maart 2012
 • Advisering twee ziekenhuizen bij het opstellen van een business case (verbetering kwaliteit en verhoging efficiency) voor een innovatief concept rondom een duur (medisch specialistisch) geneesmiddel
 • Advisering en oprichting stichting voor onderzoek (proeftuin) naar innovatieve diabeteszorg
 • Opstellen business case voor samenwerkende huisartsen organisaties en een spoedeisende hulp post in een ziekenhuis
 • Begeleiding Raad van Toezicht van een ziekenhuis bij het vormgeven van de governance agenda
 • Begeleiding toetreder eerste lijnszorg bij innovatie exeriment
 • Advisering van een branche organisatie over productontwikkeling en ondernemerschap in een geliberaliseerde zorgmarkt
 • Fusiebegeleiding V&V-organisaties
 • Strategisch beleidsplan voor ICT-dienstverlener aan huisartsen
 • Ondersteuning bij de oprichting van een Stichting van de Zorg
 • Inhoudelijke ondersteuning bij organisatie Toekomstforum
 • Advies over beleidsmaatregelen ten behoeve van het stimuleren van immigratie van zorgpersoneel
 • Advisering visieontwikkeling vernieuwend onderhandelen en zorginkopen voor branche organisatie
 • Begeleiding teamdagen seniormanagement van een zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg  i.v.m. heroriëntatie op strategie en zorgportefeuille
 • Begeleiding van het seniormanagement van diverse ziekenhuizen bij het beleggen van verantwoordelijkheden in de top van de organisatie in het kader van de vorming van resultaat verantwoordelijke eenheden