Advies

zorvuldig advies vraag

Het zijn boeiende tijden in de zorg. Veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in hoog tempo op. Concurrentieverhoudingen in de zorg verschuiven langzaam maar gestaag. Zorgaanbieders zoeken een nieuwe balans tussen kwalitatief hoogwaardige en patiëntgerichte zorg, zorgverzekeraars zijn vooral ook op zoek naar een efficiënte, kostenbewuste en transparante partners. Niet alleen zorgaanbieders of verzekeraars krijgen te maken met het zoeken naar die nieuwe balans. Ook brancheorganisaties, (lokale) overheden en belangengroepen voelen de dynamiek van het krachtenveld in de zorg.

Organisaties in de zorg moeten in deze roerige tijden inspelen op nieuwe ontwikkelingen en handig manoeuvreren tussen steeds wisselende eisen en regels. Om dat goed te doen komt het aan op slim en daadkrachtig combineren van de eigen kracht van de organisatie en de dynamiek in de buitenwereld. Deze ontwikkelingen in de zorg roepen diverse vragen op. Wij denken graag met u mee bij de beantwoording van die vragen.