31-03-2016

Zorgverzekeraars vinden zelden weg naar tuchtrechter

De Tweede Kamer signaleerde in 2015 dat zorgverzekeraars weinig gebruik maken van het tucht- en civielrechtelijke instrumentarium bij fouten en zorgfraude door zorgaanbieders. Zorgvuldig Advies onderzocht dit signaal voor het ministerie van VWS. Vandaag ontving de Tweede Kamer het rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars bij fouten door een zorgaanbieder beperkt gebruik maken van de inzet van het civiel en tuchtrecht. Bij fouten vorderen zorgverzekeraars altijd het teveel betaalde geld terug, dat is standaard beleid. Andere instrumenten, zoals het tuchtrecht, worden minder vaak ingezet. Daarbij speelt een rol dat zorgverzekeraars van geval tot geval een afweging over het optreden tegen zorgaanbieders die fouten (blijven) maken moeten maken. De zorgverzekeraar wordt geacht een belangenafweging te maken tussen het belang van de betreffende zorgaanbieder (bedrijfscontinuïteit) en het belang van de zorgverzekeraar zelf (schadelastbeperking, integriteit en kwaliteit).

Bij zorgfraude maken zorgverzekeraars vaker en op gedoseerde wijze gebruik van het beschikbare instrumentarium. Wanneer de zorgverzekeraar, na zorgvuldig onderzoek, ondubbelzinnig heeft kunnen vaststellen dat er sprake is van zorgfraude conform de door zorgverzekeraars gehanteerde definitie, treedt de zorgverzekeraar op.