07-01-2020

‘Zet meer wortels in en minder stokken bij wanbetalers zorgverzekering’

Zorgvuldig Advies evalueerde de regeling

Zorgvuldig Advies evalueerde in opdracht van het Ministerie van VWS de regeling voor wanbetalers van de zorgverzekering. De brief van Minister Bruins aan de Kamer over het rapport, (On)schuldig aan schuld, is hier te vinden: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-rapport-evaluatie-wanbetalersregeling

In de evaluatie concluderen we dat de regeling over het algemeen doeltreffend werkt, maar juist de meest hardnekkige, kwetsbare groep baat kan hebben bij een andere aanpak waarin meer met stimulans (‘wortels’) gewerkt wordt dan met bestraffing (‘stokken’).

Skipr publiceerde een helder artikel over de evaluatie: www.skipr.nl/nieuws/zet-meer-wortels-in-en-minder-stokken-bij-wanbetalers-zorgverzekering/