23-04-2013

Vandaag gelanceerd: Gemeente Advies

Een groot deel van de langdurige zorg en ondersteuning komt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Naast deze decentralisatie wordt ook de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid voor werk & inkomen verplaatst naar gemeenten. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen en aanpassingen in de voorzieningen.

De veranderingen bieden echtGemeente Advies nieuw compacter ook een grote kans: hulp en ondersteuning kan beter, meer op maat en effectiever. Zodat meer mensen voor elkaar zorgen, mensen langer kunnen blijven participeren en de gemeente klaar staat wanneer dat moet. Om die belofte in te lossen starten Zorgmarkt Advies en ZorgVuldig Advies samen: Gemeente Advies.

Wij zijn een netwerk van gespecialiseerde en ervaren experts die u als gemeente bijstaan met advies en implementatie bij de nieuwe zorg- en welzijn taken. Daarmee pakt uw gemeente de kansen die de decentralisaties bieden om de zorgverlening beter en persoonlijker te maken, effectief aan preventie te doen en tegelijkertijd publiek geld te besparen.

Check onze nieuwe website www.gemeenteadvies.nl of het nieuwe twitter account: @GAdvies