28-05-2020

Toekomstvisie Transgenderzorg gepubliceerd

Als Kwartiermaker Transgenderzorg hebben we een toekomstvisie voor de transgenderzorg geschreven. Deze visie beschrijft wat er gaat, of zou moeten gebeuren, om de zorg voor transgenderpersonen beter en toegankelijker te maken.

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werkt Zorgvuldig Advies als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het verlagen van wachttijden in de transgenderzorg, betere samenwerking tussen zorgaanbieders en het toekomstbestendig maken van de transgenderzorg.

Onderdeel van de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg was het schrijven van een toekomstvisie voor de transgenderzorg voor de langere termijn, waarbij alle relevante betrokkenen en deskundigen worden betrokken en gehoord. Deze Toekomstvisie Transgenderzorg is nu afgerond en openbaar. Met de visie wordt vijf jaar vooruitgekeken. De Kwartiermaker beschrijft wat er gaat, of zou moeten gebeuren, om de zorg voor transgenderpersonen beter en toegankelijker te maken.

Alle belangrijke partijen in de transgenderzorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en organisaties die transgenderpersonen in de zorg vertegenwoordigen, worden nu gevraagd een brief aan de Kwartiermaker te sturen. Hierin kunnen zij aangeven hoe zij deze toekomstvisie interpreteren en willen uitvoeren. Met al deze brieven ontstaat de komende weken een volledig beeld van de richting waarin de transgenderzorg zich de komende jaren ontwikkelt.