Michiel Verkoulen - 18-01-2017

Steeds meer mensen met stokkende ademhaling in de slaap

Het aantal mensen met een telkens stokkende ademhaling in de slaap neemt sterk toe, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Zorginstituut Nederland. Er zijn bovendien grote regionale verschillen in diagnostiek en behandeling van deze aandoening.

Het aantal mensen met Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS, telkens stokkende ademhaling in de slaap) neemt sterk toe, blijkt uit onderzoek van Berenschotin samenwerking met Pallas Health Research & Consultancyen Zorgvuldig Advies. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Zorginstituut Nederland als onderdeel van de screeningfase van de Systematische Analyse Ziekten van het Ademhalingsstelsel, en is gebaseerd op declaratiegegevens.

Regionale verschillen
Ook vonden we grote regionale verschillen in het ondergaan van slaapregistraties en in het krijgen van een veel voorgeschreven behandeling. Dit wordt niet verklaard door de bevolkingsdichtheid of het aantal mensen met OSAS in de regio. Wel draagt de toename van obesitas in de bevolking mogelijk bij aan het groeiende aantal mensen met OSAS. Betere herkenning kan hierbij eveneens een rol spelen. Dit is echter geen afdoende verklaring voor de grote verschillen tussen regio’s, en daarmee tussen ziekenhuizen.

De resultaten van ons onderzoek zijn gebruikt in het screeningsrapport van de Systematische Analyse Ziekten van het Ademhalingsstelsel van Zorginstituut Nederland.

Wat is OSAS?
Mensen met OSAS hebben tijdens hun slaap last van obstructies in de bovenste luchtwegen. Daardoor wordt de zuurstofspanning in hun bloed vaak te laag. Door (half) wakker te worden en diep in te ademen, herstelt zich dat weer. Het gevolg is een onrustig slaappatroon, waardoor mensen met OSAS allerlei chronische vermoeidheidsklachten krijgen. OSAS komt veel voor: naar schatting hebben 315.000 tot 500.000 mensen in Nederland deze ernstige ‘snurkziekte’. Om OSAS vast te stellen, moet een slaapregistratie worden uitgevoerd. Mensen met ernstige OSAS kunnen een soort luchtpomp (CPAP) gebruiken, mensen met matige OSAS een soort bitje (MRA).

Meer weten over wat de onderzoekers voor u kunnen betekenen op het gebied van onderzoek of advies op het gebied van volksgezondheid? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Projectleider bij dit onderzoek was Annette de Boer(Berenschot).